5

Uppgradera och spara in på CO2-utsläpp - SSABs koncept EcoUpgraded

Colour coated steel
Metal coated steels
Steel piles
Docol automotive steel
Investor highlights
SSAB in brief
Meet our people

Senaste nytt

15 dec
Årets julklapp till våra medarbetare - Vi fortsätter att hjälpa Ukrainska barn och familjer mot en bättre tillvaro
Under snart fyra år har Ukraina varit i så stor nationell kris att 3 miljoner människor är på flykt, varav hälften inom landet. Östra Ukraina där konflikten är som värst ligger inte långt från oss, och ändå skiljer sig levnadsförhållandena där dramatiskt från vår trygga tillvaro. SSAB vill fortsätta hjälpa barn i Ukraina som redan har, eller som riskerar att förlora sina familjer, därför är årets julklapp till medarbetarna att tillsammans göra precis det. 
14 dec
SSAB reviderar finansiella mål
Styrelsen i SSAB har beslutat att revidera koncernens finansiella mål. Utdelningen ska utgöra 30-50 % av vinsten efter skatt (tidigare 50 % över en konjunkturcykel) och nettoskuldsättningsgraden ska normalt ej överstiga 35 % (tidigare långsiktigt uppgå till 30 %). Målet om industriledande lönsamhet lämnas oförändrat.
14 dec
Prefab tar fart
Att uppgradera till höghållfasta stål gör produkterna lättare, starkare och mer effektiva. Men ibland är det inte så lätt som det låter att uppgradera – man saknar kanske rätt utrustning, resurser eller personal för att förändra produktionsprocessen. Det är då SSAB Shape och prefabriceringstjänsterna kommer in.