5

Se hur smartare konstruktioner med höghållfast stål förbättrar lönsamheten

Colour coated steel
Metal coated steels
Steel piles
Docol automotive steel
Investor highlights
SSAB in brief
Meet our people

Senaste nytt

20 jul
Halvårsrapport 2017: Fortsatt resultatförbättring
Kvartalet · Försäljningen uppgick till 17 115 (14 471) Mkr · Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 2 167 (1 509) Mkr · Rörelseresultatet uppgick till 1 205 (592) Mkr · Resultatet efter finansnetto uppgick till 914 (349) Mkr · Resultat per aktie uppgick till 0,86 (0,53) kronor · Det operativa kassaflödet uppgick till 1 069 (1 151) Mkr · Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 30 (37) %
18 jul
Digitalisering är ett användbart verktyg men inte ett självändamål
Digitalisering är ett modeord som är svårt att undvika i dessa dagar. Man talar om det som något som revolutionerar vardagsliv och företagande. Men vad innebär digitaliseringen i praktiken för stålindustrin?
12 jul
Veckans sommarjobbare: Julia Kittilä, SSAB i Brahestad
Julia Kittilä arbetar som gjutare på Stränggjutningen vid SSAB i Brahestad. Till hennes arbetsuppgifter hör bland annat att övervaka gjutningen samt ta prover och övervaka temperaturen.