5

Se hur smartare konstruktioner med höghållfast stål förbättrar lönsamheten

Colour coated steel
Metal coated steels
Steel piles
Docol automotive steel
Investor highlights
SSAB in brief
Meet our people

Senaste nytt

20 jul
Halvårsrapport 2017: Fortsatt resultatförbättring
Kvartalet · Försäljningen uppgick till 17 115 (14 471) Mkr · Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 2 167 (1 509) Mkr · Rörelseresultatet uppgick till 1 205 (592) Mkr · Resultatet efter finansnetto uppgick till 914 (349) Mkr · Resultat per aktie uppgick till 0,86 (0,53) kronor · Det operativa kassaflödet uppgick till 1 069 (1 151) Mkr · Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 30 (37) %