5

Se hur smartare konstruktioner med höghållfast stål förbättrar lönsamheten

Colour coated steel
Metal coated steels
Steel piles
Docol automotive steel
Investor highlights
SSAB in brief
Meet our people

Senaste nytt

28 okt
Rapport för tredje kvartalet 2016: Resultatförbättring drivet av högre priser och lägre kostnader
Kvartalet · Försäljningen uppgick till 13 477 (13 594) Mkr · Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 1 635 (751) Mkr · Rörelseresultatet uppgick till 707 (-191) Mkr · Resultatet efter finansnetto uppgick till 461 (-438) Mkr · Resultat per aktie uppgick till 0,57 (-0,37) kronor · Det operativa kassaflödet uppgick till 926 (-160) Mkr
27 okt
Tibnors Mikael Nyquist får Silverbalken 2016
Silverbalken är Stålbyggnadsinstitutets utmärkelse för speciellt framträdande insatser för stålbyggandets utveckling. Och i år delades priset ut för 42:a gången vid en ceremoni i Stockholm i samband med Stålbyggnadsdagen- och utmärkelsen gick till Tibnors vd, Mikael Nyquist.
17 okt
Vi måste tillsammans säkra ett fossilfritt Sverige
Nästa generations handelssystem för utsläppsrätter bör främja lånsiktig teknikutveckling i Sverige