5

Se hur smartare konstruktioner med höghållfast stål förbättrar lönsamheten

Colour coated steel
Metal coated steels
Steel piles
Docol automotive steel
Meet our people

Senaste nytt

22 jun
SSABs nyemission övertecknad
Det preliminära resultatet av SSAB ABs (publ) (”SSAB”) nyemission, där teckningsperioden löpte ut den 17 juni 2016, visar att 472 855 180 B-aktier, motsvarande cirka 98,4 procent av de erbjudna B-aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 190 420 454 B-aktier utan stöd av teckningsrätter vilket motsvarar cirka 39,6 procent av de erbjudna aktierna.  Nyemissionen är därmed övertecknad. Genom emissionen kommer SSAB att tillföras cirka 5 miljarder SEK före emissionskostnader.
14 jun
Energimyndigheten stödjer projektet för en koldioxidfri järnframställning
Energimyndigheten har idag beslutat att stödja förstudien i SSABs, LKABs och Vattenfalls initiativ för en koldioxidfri järnframställning. Förstudien har beviljats ett bidrag på 6,7 miljoner kronor.
8 jun
Succé för SSABs nya varumärkesprogram: Över 50 nya My Inner Strenx®-medlemmar på bara ett år.
Strenx® högpresterande stål driver utvecklingen av starkare och lättare stålkonstruktioner och stödjer innovation inom tillverkningsindustrin.