5

Se hur smartare konstruktioner med höghållfast stål förbättrar lönsamheten

Colour coated steel
Metal coated steels
Steel piles
Docol automotive steel
Meet our people

Senaste nytt

30 mar
SSAB emitterar obligationer om SEK 1mdr och offentliggör resultat för återköpserbjudande
SSAB emitterar obligationer om SEK 1mdr med en rörlig ränta om Stibor 3m + 340 räntepunkter över fem år. Samtidigt offentliggörs resultatet för återköpserbjudande för utestående obligationer december 2017 och februari 2019. Transaktionerna är ett led i SSABs kontinuerliga och proaktiva arbete med att förlänga förfalloprofilen för bolagets skuldsida.
30 mar
Avfall idag – värdefull råvara imorgon?
SSAB jobbar ständigt med förbättringar som syftar till att minska miljöpåverkan från företagets verksamhet. På koncernnivå finns det mätbara miljömål som ska uppnås till utgången av 2019.
23 mar
SSAB offentliggör återköpserbjudande av obligationer samt överväger emission av ny obligation
SSAB överväger emission av obligationer och offentliggör återköpserbjudande för utestående SEK obligationer med förfall december 2017och februari 2019