5
Relaterade kontakter
Sverige
Kontakta Hållbarhet
Kontakta Hållbarhet

Thomas Hörnfeldt

Vice President Sustainability & Public Affairs

Direktnummer: +46 8 5623 2140

Skicka e-post

Harri Leppänen

Head of Environment, Health & Safety

Direktnummer: +358 20 592 2389

Skicka e-post

Liisa-Maija Seppänen

Investor Relations Manager

Mobiltelefon: +358 50 314 4455

Direktnummer: +358 20 593 9232

Skicka e-post

Jonas Larsson

Director Environmental Affairs

Direktnummer: +46 2 437 2648

Skicka e-post

Kristin Nordström

Vice President and Head of Ethics and Compliance

Direktnummer: +46 8 454 5749

Skicka e-post

Maria Långberg

Executive Vice President and Head of HR and Sustainability

Direktnummer: +46 8 454 5727

Skicka e-post
SSAB as a responsbile partner

Ansvarsfull partner

Anti-corruption
Sustainability indices

Hållbarhetsindex

Ett ökande antal investerare och analytiker bedömer SSABs aktie med hänsyn till företagets miljöansvar, sociala ansvar och bolagsstyrning. SSAB har kvalificerats för att ingå i OMX GES svenska hållbarhetsindex.

Läs mer

Hållbarhetsindex

Ett ökande antal investerare och analytiker bedömer SSABs aktie med hänsyn till företagets miljöansvar, sociala ansvar och bolagsstyrning. SSAB har kvalificerats för att ingå i OMX GES svenska hållbarhetsindex.

SSAB är medlem i FN:s Global Compact och stödjer dess tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. 

SSAB is selected for inclusion in the OMX GES Sustainability Sweden Ethical Index. SSAB is a signatory to the UN’s Global Compact and supports its 10 principles within the areas of human rights, labor standards, the environment and anticorruption.

 OMX GES Sustainability Sweden Index

OMX GES Sustainability Sweden Index

OMX GES Sustainability Sweden Index

OMX GES Sustainability Sweden Index

Responsible supply chain
SSAB in the community

SSAB i samhället

SSAB engagerar sig aktivt i de samhällen där företaget är verksamt. SSAB bidrar till, och stödjer projekt, som är viktiga för sina medarbetare och fungerar som en ansvarsfull lokal arbetsgivare. SSAB har en öppen dialog med lokala politiker, myndigheter, media och allmänheten i syfte att öka den allmänna kunskapen om stål och stålproduktion.

Läs mer

SSAB i samhället

På de platser där SSAB bedriver verksamhet spelar företaget en betydande roll i det lokala och regionala samhället i form av arbetsgivare, skattebetalare, inköpare av lokala varor och tjänster och som en välgörare. Att bidra till de samhällen där vi är verksamma är en väsentlig del av hur företaget bedriver sin verksamhet.  

Aktivt engagemang i lokala samhällen

SSAB strävar efter att utveckla och upprätthålla goda relationer med olika intressenter i vårt samhälle och engagerar oss aktivt i de samhällen där vi verkar. Vårt sätt att arbeta med varje lokalt samhälle definieras på arbetsplatsnivå. Utöver våra egna medarbetares insatser står SSAB i kontakt med politiker, tillsynsmyndigheter, medier, allmänheten och de personer som bor nära produktionsanläggningarna. 

SSAB är en viktig partner för lokala lärosäten och forskningsinstitutioner. Vi erbjuder omfattande praktikplatser och uppsatsprojekt för studerande på eftergymnasial nivå. 

SSAB samarbetar även med lokala miljömyndigheter vad beträffar anläggningsspecifika frågor. Utöver det pågående samarbetet med lokala myndigheter arbetar SSAB tillsammans med städer och föreningar för att övervaka miljöförhållanden som luft- och vattenkvalitet.

SSAB tar varje år emot viktiga besökare från samhället, exempelvis skolbarn, studerande, kunder, underleverantörer, olika inspektörer och tillsynsmyndigheter.

SSAB skapar ekonomiskt värde som sprids till olika intressenter inom samhället, exempelvis våra aktieägare, finansiärer, leverantörer, medarbetare, den offentliga sektorn genom skatter och till samhället genom lokala samhällsprojekt, sponsring och donationer. Företaget återinvesterar det kvarvarande ekonomiska värdet i strategiska och underhållsinvesteringar, FoU och andra investeringar för att utveckla vår förmåga att skapa värde.

 

Stöd till lokalsamhällen i Sverige och Finland

I de samhällen där SSAB är verksamt i Sverige och Finland bidrar vi till att skapa ett brett utbud av fritidsaktiviteter som SSABs medarbetare, deras familjer och även det lokala samhället kan delta i. Några exempel är sponsring av lokala idrottsföreningar och kunskapsutbyte med skolor. SSAB stödjer även sammanslutningar där medarbetarna är involverade, främst inom idrott och kultur.

 

Starkt samhällsengagemang inom SSAB Americas

SSAB Americas har en lång tradition av samhällsengagemang. Detta sker inte bara genom ekonomiska bidrag, utan också genom att delta i olika initiativ eller genom att stödja projekt. En av de största organisationerna som stöds av SSAB är United Way, en välgörenhetsorganisation som stöttar behövande personer genom donationer, utbildning och volontärarbete. Medarbetarnas bidrag matchas av företaget. 

Ett annat exempel är SSABs Foundation for Education – ett välgörenhetsprogram som vi använder för att varje år donera minst 100 000 dollar till lokala skolor i Alabama. Pengarna samlas in genom återvinning av gamla däck som används som råvara för stålproduktionen i Mobile. Medarbetare och lokala partner i Mobile samarbetar dessutom varje år med Fill the Bus-programmet för att samla in donerat skolmaterial för lokala barn som är i behov av hjälp. SSABs medarbetare i Montpelier i Iowa sponsrar och stödjer The Make-a-Wish Foundation – en organisation som strävar efter att förverkliga sjuka barns drömmar. Stöd från företaget i Montpelier går också till The Community Foundation of Greater Muscatine som hjälper mindre organisationer och välgörenhetsprojekt i området. 

 

Välgörenhetsdonationer

2SSAB har sedan 2012 samarbetat med organisationen SOS Barnbyar för stödja olika välgörenhetsprojekt. Detta uppskattade initiativ fortsätter och under året har SSAB även gjort en donation i form av en julklapp till våra anställda i SSAB Europe. Donationen ska stödja driften av ett familjecenter i Brovary utanför Ukrainas huvudstad Kiev. Familjecentrets uppgift är möta den enskilda familjens särskilda behov och målet är att barnen ska få växa upp i en trygg och säker närmiljö.

För mer information om organisationen, besök  www.sos-childrensvillages.org.