5
Relaterade kontakter
Sverige
Kontakta Hållbarhet
Kontakta Hållbarhet

Thomas Hörnfeldt

Vice President Sustainability & Public Affairs

Direktnummer: +46 8 5623 2140

Skicka e-post

Harri Leppänen

Head of Environment, Health & Safety

Direktnummer: +358 20 592 2389

Skicka e-post

Liisa-Maija Seppänen

Investor Relations Manager

Mobiltelefon: +358 50 314 4455

Direktnummer: +358 20 593 9232

Skicka e-post

Jonas Larsson

Director Environmental Affairs

Direktnummer: +46 2 437 2648

Skicka e-post

Kristin Nordström

Vice President and Head of Ethics and Compliance

Direktnummer: +46 8 454 5749

Skicka e-post

Maria Långberg

Executive Vice President and Head of HR and Sustainability

Direktnummer: +46 8 454 5727

Skicka e-post
SSAB as a responsbile partner

Ansvarsfull partner

Anti-corruption
Sustainability indices

Hållbarhetsindex

Ett ökande antal investerare och analytiker bedömer SSABs aktie med hänsyn till företagets miljöansvar, sociala ansvar och bolagsstyrning. SSAB har kvalificerats för att ingå i OMX GES svenska hållbarhetsindex.

Läs mer

Hållbarhetsindex

Ett ökande antal investerare och analytiker bedömer SSABs aktie med hänsyn till företagets miljöansvar, sociala ansvar och bolagsstyrning. SSAB har kvalificerats för att ingå i OMX GES svenska hållbarhetsindex.

SSAB är medlem i FN:s Global Compact och stödjer dess tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. 

SSAB is selected for inclusion in the OMX GES Sustainability Sweden Ethical Index. SSAB is a signatory to the UN’s Global Compact and supports its 10 principles within the areas of human rights, labor standards, the environment and anticorruption.

 OMX GES Sustainability Sweden Index

OMX GES Sustainability Sweden Index

OMX GES Sustainability Sweden Index

OMX GES Sustainability Sweden Index

Responsible supply chain
SSAB in the community

SSAB i samhället

SSAB engagerar sig aktivt i de samhällen där företaget är verksamt. SSAB bidrar till, och stödjer projekt, som är viktiga för sina medarbetare och fungerar som en ansvarsfull lokal arbetsgivare. SSAB har en öppen dialog med lokala politiker, myndigheter, media och allmänheten i syfte att öka den allmänna kunskapen om stål och stålproduktion.

Läs mer

SSAB i samhället

SSAB engagerar sig aktivt i de samhällen där företaget är verksamt. SSAB bidrar till, och stödjer projekt, som är viktiga för sina medarbetare och fungerar som en ansvarsfull lokal arbetsgivare. SSAB har en öppen dialog med lokala politiker, myndigheter, media och allmänheten i syfte att öka den allmänna kunskapen om stål och stålproduktion.

Stöd till lokalsamhällen i Sverige och Finland

I de samhällen där företaget är verksamt i Sverige och Finland bidrar SSAB till att skapa ett brett utbud av fritidsaktiviteter som SSABs medarbetare, deras familjer och även det lokala samhället kan delta i. Några exempel är sponsring av lokala idrottsföreningar och kunskapsutbyte med skolor. SSAB stödjer även sammanslutningar där medarbetarna är inblandade, främst inom idrott och kultur.

Starkt samhällsengagemang inom SSAB Americas

SSAB Americas har en lång tradition av samhällsengagemang. Detta sker inte bara genom ekonomiska bidrag, utan också genom att delta i olika initiativ eller genom att stödja projekt under årets gång. En av de största organisationerna som stöds av SSAB är United Way, en välgörenhetsorganisation som stöttar behövande personer genom donationer, utbildning och volontärarbete. Medarbetarnas bidrag matchas av företaget. Ett annat exempel på välgörenhet är återvinning av skrotade däck, som används som råvara i stålproduktionen i Mobile. De finansiella besparingar som genereras till följd av detta investeras i en utbildningsfond, som varje år donerar pengar till lokala skolpartners. SSABs medarbetare i Montpelier sponsrar och stödjer The Make-a-Wish Foundation, en organisation som jobbar för att förverkliga drömmar hos sjuka barn. Stöd från företaget i Montpelier går också till The Community Foundation of Greater Muscatine, som hjälper mindre organisationer och välgörenhetsprojekt i området.

Välgörenhetsdonationer

2012 påbörjade SSAB ett samarbetsprojekt med organisationen SOS Barnbyar för att stödja en barnby i Centralafrikanska republiken, ett av de fattigaste länderna i världen. Byggandet av byn försenades på grund av oron i landet och SSAB beslutade därför att den ursprungliga donationen skulle användas för att stödja SOS Barnbyars nödprogram i området. Istället för att ge en julklapp till sina anställda under 2014 gjorde SSAB ytterligare en donation till SOS Barnbyar i Centralafrikanska republiken. Vi stöttade också ett program för att stärka familjer i Ukraina. Under september, 2015, kunde samtliga anställda på SSAB i Sverige, Finland, Norge och Danmark stödja flyktingarbetet av SOS Barnbyar genom att göra en donation. SSAB gjorde också ett bidrag som matchade det som har gjorts av företagets medarbetare. SOS Barnbyar kommer att använda pengar för att återförena familjer, distribuera mat, kosttillskott och hygienartiklar för barn i behov och deras familjer, och för att skydda och ta hand om barn som inte har någon familj eller som har drabbats av något trauma.

För mer information om organisationen, besök  www.sos-childrensvillages.org.