5

HYBRIT - Toward fossil-free steel

SSAB, LKAB och Vattenfall initierar ett projekt för att lösa koldioxidfrågan i svensk stålindustri. Tillsammans vill företagen inleda ett arbete för att utveckla en stålproduktion som inte släpper ut koldioxid - utan vatten.

Senaste nytt

12 dec
Martin Pei blir ledamot i prestigefyllt ingenjörssällskap
I veckan valdes Martin Pei, Teknisk direktör på SSAB, in i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Martin väljs in i IVAs avdelning för Bergs- och materialteknik och blir en av 1300 ledamöter.
25 okt
SSAB siktar på att vara fossilfritt 2045
SSAB ökar företagets ambitioner för hållbarhet och sätter upp nya långsiktiga mål. År 2045 har SSAB som mål att vara helt fossilfritt och år 2025 är målet att uppnå 10 miljoner ton i årlig koldioxidbesparing för kunderna.
13 sep
HYBRIT: Vd rekryteras till initiativet för fossilfritt stål
Mårten Görnerup blir vd för det nystartade joint venture-bolaget HYBRIT Development AB. Han kommer närmast från vd-posten på Metsol, ett teknik-konsult bolag inom stålsektorn och han har tidigare en bakgrund inom forskning i metallurgi. 
26 aug
SSAB positiva till regeringens klimatsatsning Industriklivet
Isabella Lövin presenterade idag regeringens satsning för att minska processindustrins utsläpp på 300 miljoner årligen fram till 2040.
28 jun
SSAB, LKAB och Vattenfall bildar Joint Venture-bolag för fossilfritt stål
SSAB, LKAB och Vattenfall meddelar idag att man har bildat ett Joint Venture-bolag för att fortsätta driva initiativet HYBRIT framåt. De tre företagen kommer att äga en tredjedel var av bolaget, som ska verka för att hitta en tillverkningsprocess för stål som inte släpper ut koldioxid – utan vatten.
19 maj
SSABs tar ansvar för hållbarhet på hav och land
Som en av parterna i Swedish Leadership for Sustainable Development har SSAB undertecknat ett gemensamt uttalande. Vi vill tydligt ta ansvar för påverkan på både land och hav i vår kärnverksamhet.
27 feb
Energimyndigheten satsar stort i initiativet för en koldioxidfri stålindustri
SSABs, LKABs och Vattenfalls initiativ för en koldioxidfri stålindustri får ytterligare stöd av Energimyndigheten. Idag kom beslutet att myndigheten finansierar ett 4-årigt forskningsprojekt om sammanlagt 99 miljoner kronor. Samtidigt tillkännager de tre initiativtagarna, SSAB, LKAB och Vattenfall att man beslutat att bilda ett Joint Venture-bolag som ska fortsätta driva initiativet framåt.