5

When you want to expand your world – steel will take you there

SSABs framgång bygger på talanger och färdigheter hos både nuvarande och blivande anställda. Det är därför vi arbetar i nära samarbete med studentgrupper, universitet och forskarlag i både USA och Europa för att inspirera studenter till studier inom tekniska områden.

Karriärevenemang

SSAB har ett omfattande samarbete med studerande och lärosäten, främst inom tekniska områden. I samhällen som ligger nära våra största produktionsanläggningar medverkar vi på arbetsmarknadsdagar, där studerande har möjlighet att träffa SSAB-medarbetare från olika funktioner. SSAB deltar också i mindre evenemang som anordnas av studerandeföreningar. Titta i kalendern för att hitta ditt närmaste karriärevenemang eller följ oss på Facebook och Twitter!

Traineeprogram

SSAB erbjuder utbildningsprogram i Brahestad och Tavastehus i Finland. Ansökan till programmen görs separat under ansökningsperioden.

Läs mer om Traineeprogrammet för teknisk utveckling och följ våra framtida annonser för rekryteringsprogram av yrkesverksamma inom stålindustrin.

Stålverksbesök

Under hela året besöker hundratals studerande och lärare SSABs anläggningar för att lära sig mer om vår verksamhet och utforska potentiella jobb inom stålindustrin. Stålverksbesöken samordnas lokalt. För mer information, kontakta din lokala anläggning eller skicka e-post till: