5
About SSAB
Swedish Steel Prize
About SSAB's strategy is Taking the lead
SSAB in numbers

Unik kundupplevelse

Vi är med våra kunder hela vägen

Läs mer

Överlägsen kundupplevelse

Vi är med våra kunder hela vägen

Till skillnad från många stålföretag som framför allt säljer via distributörer har SSAB också direktkontakt med slut­användarna via sin egen säljpersonal. SSAB ger kunderna mervärde och en kundupplevelse som överträffar de flesta andra inom stålindustrin.

För att fortsätta ligga i frontlinjen kommer SSAB ytterligare investera i forskning och utveckling, teknisk kundsupport och gemensamma inno­vativa samarbetsprojekt som handlar om hur man får ut det bästa möjliga av SSABs höghållfasta stål. Samtidigt strävar organisationen efter att uppnå högsta standard i form av produktkva­litet, kortare ledtider och tillförlitliga leveranser – något som förbättras ytterligare genom sammanslagningen SSAB­-Ruukki.
SSAB offering - with our customers all the way

SSAB One

Vår gemensamma ledningsfilosofi

Läs mer

SSAB One – vår gemensamma ledningsfilosofi

Vi på SSAB vill leva upp till vår vision och bygga en starkare, lättare och mer hållbar värld.

Vi anser att det är viktigt att lyssna på kunderna och förstå deras behov. Det är så vi ständigt lär oss och förbättrar vår verksamhet. Alla medarbetare är involverade i att utveckla hur vi arbetar. Införandet av detta tillvägagångssätt gör det möjligt för oss att snabbt förbättra och överträffa förväntningarna.

Vi använder våra resurser förnuftigt och effektivt för att ständigt skapa mervärde för kunder, anställda och våra andra intressenter.

Vi kallar detta tillvägagångssätt och denna ledningsfilosofi för SSAB One.

Huvudprinciperna är:

  • För kunden: vi förstår kundens behov och fokuserar på att förbättra alla aktiviteter som skapar kundvärde.

  • Rätt från mig: Var och en av oss ser till att vi gör rätt första gången. Det hindrar fel från att utvecklas i produktionsflödet. Vi har ett systematiskt sätt att hantera avvikelser och fel och lär oss av dem. 

  • Normaltillstånd: Vi kan bara förbättras om vi har definierat och visualiserat normalläget. Detta gör det enkelt för alla att hela tiden se ifall säkerhet, kvalitet och effektivitet speglar hur vi arbetar. Eventuella avvikelser kan lätt kännas igen och omedelbart åtgärdas.

  • Lärande och utveckling: Utveckling är en del av allas dagliga arbete. Chefer coachar sina grupper.

Hela personalen kommer att informeras om SAAB One:s principer och arbetssätt i åtta utbildningsmoduler.

Vi är övertygade om att alla intressenter kommer att gynnas av denna strategi. När vi, som företag, levererar mervärde till våra kunder kan våra egna medarbetare utvecklas, våra ägare få en avkastning på sina investeringar, och vi får möjlighet att erbjuda goda lösningar för att möta samhällets behov.


SSAB One

För SSAB anställda

Länkar för SSAB anställda

Läs mer

För SSAB anställda

 

External web mail i ssab.com    Inloggning till webbmail för användare i ssab.com domänen
Extranet login för SSAB i Borlänge, Luleå och Stockholm    Extranet med inloggning, för anställda på SSAB (Borlänge, Luleå and Stockholm) 
 Extranet login för SSAB i Borlänge, Luleå och Stockholm
- reserv
   Extranet med inloggning, för anställda på SSAB I Borlänge och Luleå
Extranet login för ssab.com     
SSAB i Oxelösund Sales Support   SSAB i Oxelösund Sales Support