5

Om SSAB

About SSAB
About SSAB's strategy is Taking the lead

 

55

     Nettoomsättning 55 Mdkr
år 2016

 

15 000

Antall anställda: cirka 15 000

 
 50

       Medarbetare i över 
    50 länder

Produktionsorter i Sverige

SSAB har tre stora produktionsorter i Sverige: Borlänge, Luleå och Oxelösund.