5

Ledning

SSAB:s organisation utmärks av ett decentraliserat arbetssätt där en stor del av ansvar och befogenheter delegerats till respektive division.

Bolagsstyrning

SSAB är noterat på Nasdaq Stockholm och lyder under dess regelverk samt tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (bolagskoden). SSAB är även sekundärnoterat på Nasdaq Helsinki.

SSAB är strukturerat över tre ståldivisioner: SSAB Special Steels, SSAB Europe, SSAB Americas och två dotterbolag: Tibnor och Ruukki Construction.

SSAB's Corporate Governance