5

SSAB i korthet

En starkare, lättare och mer hållbar värld

SSAB är ett högspecialiserat globalt stålföretag som verkar i nära samarbete med kunderna. SSAB utvecklar höghållfasta stål och tillhandahåller tjänster för bättre prestanda och utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Företaget är en ledande producent på den globala marknaden för avancerade höghållfasta stål (AHSS) och seghärdade stål (Q&T), tunnplåt och grovplåt, rörprodukter samt konstruktionslösningar inom byggsektorn. SSABs stål och tjänster bidrar till lägre vikt hos slutprodukten och ökar även produktens styrka och livslängd.

SSAB har ett kostnadseffektivt och flexibelt produktionssystem. SSABs produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA har en årlig produktionskapacitet av stål på 8,8 miljoner ton. Företaget har också kapacitet att bearbeta och färdigställa olika stålprodukter i Kina och en rad andra länder. I Sverige och Finland sker produktionen i integrerade masugnsprocesser. I USA sker skrotbaserad produktion i elektriska ljusbågsugnar.

SSAB is listed on Nasdaq Stockholm

SSAB är börsnoterat på Nasdaq Nordic Exchange i Stockholm

och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors

 • Huvudkontoret är i Stockholm, Sverige
 • Vd och koncernchef, Martin Lindqvist
 • SSAB har cirka 15 000 anställda i över 50 länder
 • Nettoomsättning: 55 Mdkr (2016)

Vi är unika

 • Global ledare inom höghållfasta stål med mervärde
 • Pionjär inom applikationsutveckling och servicekoncept
 • Ledande positioner på hemmamarknaderna i Norden och USA
 • Långsiktiga kundrelationer
 • Starkt fokus på slutanvändarna
 • Starka, globalt erkända varumärken

Företagsidentitet och varumärken

SSABs renommé och styrkan i SSABs varumärken hör till företagets mest värdefulla tillgångar. Alla företagets varumärken har samma modervarumärke: SSAB.

Läs mer

Företagsidentitet och varumärken

SSABs renommé och styrkan i SSABs varumärken hör till företagets mest värdefulla tillgångar. Alla företagets varumärken har samma modervarumärke: SSAB.

SSAB står för hållbarhet och prestanda. Vi samarbetar med våra kunder för att ta fram nya och bättre lösningar i hela värdekedjan. Vårt yttersta mål är att förbättra prestandan och minska de miljömässiga avtrycken i våra kunders produkter och processer.  

SSAB har ett flertal varumärken och kanaler, med ett heltäckande erbjudande inom höghållfasta stål, från högspecialiserade produkter under eget varumärke till kommersiella kvaliteter. 


Produktvarumärken

SSAB har ett starkt fokus på slutanvändaren och en varumärkesstrategi som innebär att kunderna kan dra fördel av starka varumärken.

SSAB har två av marknadens mest välkända varumärken: Hardox och Strenx, båda med en unik, global position på marknaden. 

Hardox är ett globalt ledande varumärke inom slitstål, designat för maximal nyttolast och längre brukstid
Strenx är ett varumärke som omfattar konstruktionsstål, designade för hållbara och lätta lösningar 


Hardox In My Body:

Om denna logotyp finns på produkten verifierar det att produkten har tillverkats med Hardox-slitstål och inte någon imitation med sämre kvalitet.


My Inner Strenx: 

My Inner Strenx är en kvalitetscertifiering för applikationer som använder Strenx-stål. 


SSAB säljer också slitstål till distributörer genom varumärket Raex. 

I SSABs varumärkesportfölj ingår också: Docol, Toolox, Armox och GreenCoat. 

Dessutom finns det fem produktgrupper där SSAB namnet ingår:   

 • SSAB Domex
 • SSAB Form
 • SSAB Weathering
 • SSAB Boron
 • SSAB Laser Plus


 

SSABs två dotterbolag har sina egna företagsvarumärken:

 • Tibnor är Nordens ledande distributör av stål, metaller  och bearbetningstjänster
 • Ruukki Construction har behållit varumärket Ruukki och dess logotyp efter sammanslagningen mellan SSAB och det finska företaget Rautaruukki år 2014. Rautaruukki använde Ruukki som marknadsföringsnamn  
SSAB's story starts from 1899 when the Domnarvet Ironworks began manufacturing strip.