5

Uppgradera och spara in på CO2-utsläpp - SSABs koncept EcoUpgraded

Colour coated steel
Metal coated steels
Steel piles
Docol automotive steel
Investor highlights
SSAB in brief
Meet our people

Senaste nytt

18 jun
HYBRITs världsunika pilotanläggning får stöd från Energimyndigheten
HYBRIT, SSAB, LKAB och Vattenfalls initiativ för fossilfritt stål, har beviljats finansiellt stöd från Energimyndigheten på 528 miljoner kronor. HYBRIT har potential att minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med tio procent och Finlands med sju procent och har beskrivits som avgörande för att Sverige ska kunna möta de mål som satts i Parisavtalet.
15 jun
Beräknad påverkan från brand i transformator på SSAB i Hämeenlinn
Reparationsarbetet har inletts efter den brand som ägde rum i en transformator på SSABs anläggning i Hämeenlinna, tisdagen den 12 juni. Den sammanlagda kostnaden för reparationer och utebliven försäljning för SSAB Europe beräknas uppgå till mellan 100 och 120 miljoner kronor, varav cirka 50 miljoner kronor kommer att belasta andra kvartalet och resterande belopp tredje kvartalet.
12 jun
Brand i transformator i SSAB:s anläggning i Hämeenlinna
På tisdagseftermiddagen utbröt en brand i en transformator i SSAB Europes valsverk i Hämeenlinna. Anläggningen utrymdes på grund av röken. Branden har släckts. Inga personer har skadats.