5

Uppgradera och spara in på CO2-utsläpp - SSABs koncept EcoUpgraded

Colour coated steel
Metal coated steels
Steel piles
Docol automotive steel
Investor highlights
SSAB in brief
Meet our people

Senaste nytt

20 jun
HYBRIT: Byggstart för världsunik pilotanläggning för fossilfri ståltillverkning
Idag tas första spadtaget till HYBRITs världsunika pilotanläggning för fossilfritt stål med statsminister Stefan Löfven som huvudtalare. SSAB, LKAB och Vattenfall har tagit ett beslut om att tillsammans med Energimyndigheten investera 1,4 miljarder kronor i pilotanläggningen. Det innebär att initiativet nu går in i nästa fas. Målet med initiativet är en fossilfri malmbaserad ståltillverkning i industriell skala.
20 jun
SSAB tar nästa steg mot fossilfrihet
Idag tar statsminister Stefan Löfven första spadtaget till en världsunik pilotanläggning för HYBRIT, SSAB, LKAB och Vattenfalls initiativ för fossilfritt stål.  De tre ägarbolagen med stöd från Energimyndigheten har nyligen beslutat att tillsammans investera 1,4 miljarder kronor i pilotanläggningarna, varav en kommer att byggas på SSABs område i Luleå. I och med det tar SSAB nästa viktiga steg mot målet att vara helt fossilfritt 2045.
18 jun
HYBRITs världsunika pilotanläggning får stöd från Energimyndigheten
HYBRIT, SSAB, LKAB och Vattenfalls initiativ för fossilfritt stål, har beviljats finansiellt stöd från Energimyndigheten på 528 miljoner kronor. HYBRIT har potential att minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med tio procent och Finlands med sju procent och har beskrivits som avgörande för att Sverige ska kunna möta de mål som satts i Parisavtalet.