5

Våra varumärken

SSAB rekommenderar

Våra stålkategorier

Colour coated steel
Metal coated steels
Steel piles
Docol automotive steel
Investor highlights
SSAB in brief
Meet our people

Senaste nytt

25 jun
SSAB utser Plannja till GreenCoat® Partner
GreenCoat är SSABs varumärke för innovativa och miljövänliga färgbelagda stål för tak, fasader och regnvattensystem. Det är ett unikt och patenterat system där svensk rapsolja ersatt en stor del av fossilt lösningsmedlet i färgen vilket som ger byggindustrin stora möjligheter att agera miljöanpassat. Nu utser SSAB Plannja till GreenCoat® Partner i Skandinavien.
18 jun
SSAB avyttrar sitt 25 % innehav i Heléns Rör AB till Benteler
SSAB har ägt 25 % av Heléns Rör AB sedan 1991 och tyska Benteler AG har varit majoritetsägare med 75 %. Nu har SSAB sålt hela sitt innehav till Benteler.
18 jun
SSAB emitterar nya femåriga icke-säkerställda obligationer om SEK 2000m
SSAB AB har framgångsrikt emitterat icke-säkerställda obligationer om totalt SEK 2000m under nuvarande EUR 2mrd EMTN program, etablerat 12 Juni 2019. De nya obligationerna förfaller i Juni 2024, tranchen med fast ränta har en kupong på 2,75% och tranchen med rörlig ränta en kupong på 3mS+270bps. Transaktionen blev övertecknad efter ett stort intresse från investerare. Intäkterna kommer att användas till vanliga företagsändamål.