5

Våra varumärken

SSAB rekommenderar

Uppgradera och spara in på CO2-utsläpp - SSABs koncept EcoUpgraded

Våra stålkategorier

Colour coated steel
Metal coated steels
Steel piles
Docol automotive steel
Investor highlights
SSAB in brief
Meet our people

Senaste nytt

20 jul
SSAB säljer Ruukki Constructions verksamhet i Ryssland
SSAB har ingått avtal om att sälja Ruukki Constructions verksamhet i Ryssland (OOO Ruukki Rus) till det ryska bolaget Salavatneftemash. Försäljningen beräknas vara helt genomförd under fjärde kvartalet 2018 och är villkorad av godkännande från ryska konkurrensmyndigheten. Försäljningen gäller inte rättigheterna till Ruukkis varumärke.
20 jul
Rapportför andra kvartalet 2018:God efterfrågan gav fortsatt resultatförbättring
Kvartalet · Försäljningen uppgick till 19 263 (17 115) Mkr · Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 2 582 (2 167) Mkr  · Rörelseresultatet uppgick till 1 630 (1 205) Mkr  · Resultat per aktie uppgick till 1,27 (0,86) kronor · Det operativa kassaflödet uppgick till 1 325 (1 069) Mkr · Nettoskuldskuldsättningsgraden uppgick till 20 (30) %