5

Uppgradera och spara in på CO2-utsläpp - SSABs koncept EcoUpgraded

Colour coated steel
Metal coated steels
Steel piles
Docol automotive steel
Investor highlights
SSAB in brief
Meet our people

Senaste nytt

20 apr
Rapport för första kvartalet 2018: Fortsatt resultatförbättring, trots tillfälliga driftstörningar
Kvartalet · Försäljningen uppgick till 17 388 (15 739) Mkr · Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 1 836 (1 627) Mkr  · Rörelseresultatet uppgick till 916 (702) Mkr  · Resultat per aktie uppgick till 0,65 (0,49) kronor · Det operativa kassaflödet uppgick till 761 (876) Mkr · Nettoskuldskuldsättningsgraden uppgick till 21 (32) %
10 apr
Beslut vid SSABs årsstämma 2018
Årsstämman i SSAB ägde rum idag den 10 april 2018 i Stockholm. Årsstämman beslutade om en utdelning på 1,00 krona per aktie för räkenskapsåret 2017.
9 apr
SSABs entreprenörer vill följa SSABs säkerhetsregler
Majoriteten av alla SSAB Luleås medarbetare har under vintern arbetat igenom och skrivit under SSABs säkerhetsåtagande. Nu tar Luleå bollen vidare till entreprenörerna. Vid en förfrågan till företagsrepresentanter blev svaret övervägande ja.