5
Nordiska ståldagen 2016 on tour – inleddes i Jönköping

Nordiska ståldagen 2016 on tour – inleddes i Jönköping

Den 10:e maj genomfördes den 10:e upplagan av Nordiska Ståldagen, den här gången i Jönköping.

Närmare 70 kunder kom och tog del av trender inom stålbranschen, SSABs produktnyheter och utvecklingsprojekt samt lyssnade till information från koncernledningen och en inspirerande föreläsning av Lisa Ekström.

Efter en inledande lunch hälsades alla besökare välkomna av José Rovira, säljchef för Sverige och dagens moderator. Han lämnade sedan över till koncernchefen Martin Lindqvist som intervjuades av säljchefen för Norden, Lars Olsson

 

Martin Lindqvist blir intervjuad av Lars Olsson och José Rovira som en inledning till den 10:e Nordiska Ståldagen 

Frågor om SSABs nuvarande position blandades med framtida ambitioner. En annan tydlig trend är konsolideringen i stålbranschen där några av de stora går samman och där andra kan bli uppköpta. 

En av de mer betydelsefulla aktiviteterna är det nyligen presenterade samarbetet mellan SSAB, Vattenfall och LKAB. Ett gemensamt initiativ för att skapa en fossilfri ståltillverkning, något som verkligen intresserar och engagerar SSABs ledning. 

Stål – och världen omkring oss? 

Thomas Hörnfeldt, Vice President Sustainability & Public Affairs gav besökarna en in- och utblick i stålets värld och betydelse för ett framtida hållbart samhälle. Stål är världens mest återanvända material. Mer än nästan allt annat vi människor återvinner tillsammans. 

Tonvikten på att producera rent stål i en så ren process som möjligt är avgörande för en långsiktig hållbarhet. Och SSABs stålverk på var sida om Östersjön hör till de renaste som finns. 

- Man kan lite provokativt säga att ska vi göra världen bättre så ska vi producera mer stål i Norden och inte mindre, säger Tomas Hörnfeldt.

Dessutom delade Thomas med sig flera internationella resultat och undersökningar som pekar på vikten av att alla företag har ett relevant hållbarhetsarbete och om SSABs strävan efter att addera mervärde för kunder och slutanvändare med avseende på hållbarhet och effektivitet. 

Optimerat produktprogram – fem familjer

Vid fem olika tillfällen under dagen presenterades de nya, optimerade produktfamiljerna från SSAB. SSAB Domex, SSAB Form, SSAB Weathering, SSAB Laser Plus, och SSAB Boron. Var och en optimerad för olika kunders specifika behov, produktionsprocesser och prestanda på slutprodukten. 

Johan Broback, Product Group Manager och hans kollegor Elisabeth Svärdström och Anders Wallin från Knowledge Service Center demonstrerade på ett inspirerande och engagerande sätt varje produktfamilj vilket uppskattades väldigt mycket av besökarna. 

Exempelvis SSAB Boron som presenterades med ett Excel-inspirerat diagram i storformat på en scen. 

Om man som kund beställer standardprodukter som håller sig inom ganska breda marginaler så riskerar man att få olika resultat i sina egna processer. Till skillnad mot produkterna inom SSABs nya varumärke där man får samma egenskaper vid varje leverans.

- Rent stål, jämna egenskaper och alltid bättre än motvarande standardprodukt är den gemensamma nämnaren för SSABs nya produktfamiljer, säger Johan Broback.

 

Tekniska trender

 En annan uppskattad programpunkt var när Rikard Svärd – säljchef Skandinavien för höghållfasta
 stål - gav besökarna en inblick i de senaste tekniska trenderna. De faktorer som inom en snar framtid kommer att påverka oss alla. Framför allt går allt mot att bli starkare, lättare och mer hållbart.

 

Skräddarsytt

Andra tydliga trender är skräddarsydda, unika lösningar och självklart digitalisering och 3D-printning,

- Att kunna erbjuda kunderna skräddarsydda lösningar är en av de tydligaste trenderna inom stålbranschen. Detta i kombination med effektivisering i produktionen blir en viktigare faktor, säger Rikard Svärd.
Rikard Svärd beskriver den tydliga trenden med skräddarsydda stål

 

Automation och effektiviseringar är naturliga inslag i hur man kan förbättra sin produktion.  Låglegerade material och högre verkningsgrad är andra tydliga exempel. 

Inspirerande slut på dagen

Innan den avslutande middagsbuffén lyssnade besökarna på den inspirerande föreläsaren Lisa Ekström. "Förändra för att förbättra" är rubriken på hennes föreläsning. Lisa har över 20 års erfarenhet av ledarskap inom försäljning och kundservice och med ärlighet, skratt och energi blandade hon intressanta fakta med anekdoter och egna erfarenheter. 

Några av hennes insikter handlade om att all kommunikation alltid sker på mottagarens villkor. Andra lärdomar för en framgångsrik verksamhet är att alla medarbetare måste ta sitt ansvar.   

Det är helt ok att låtsas och att all kommunikation sker alltid på mottagarens villkor.