Snart kan vindkraftverk vara fossilfria

Skenet bedrar. Vindkraftverk ger fossilfri el, men de är gjorda av stål. Och produktionen av stål är en av de största utsläppskällorna som finns. Ett ton stål orsakar utsläpp av nästan två ton* koldioxid. För ett enstaka vindkraftverk kanske det inte gör så stor skillnad. Men tänk på alla vindkraftverk i världen.

Bli fossilfri Kontakt

På väg mot förändring

SSAB tar ledningen i arbetet för att göra stålindustrin fossilfri. Tillsammans med LKAB och Vattenfall har vi utvecklat HYBRIT, en revolutionerande teknik för att tillverka stål utan CO2-utsläpp. Vårt mål med HYBRIT är att bli världens första leverantör av fossilfritt stål redan 2026. Till 2045 kommer vår verksamhet att vara praktiskt taget fossilfri.

Vårt mål är att minska Sveriges CO2-utsläpp med 10 % och Finlands med 7 %.*

*Worldsteel 2020.

steel bridge over water

Fossilfritt stål bygger en hållbar framtid

Att stoppa och vända nuvarande klimatförändringar är en ytterst angelägen global utmaning. Stålindustrin har potential att spela en viktig roll för att minska koldioxidutsläppen, både i produktionsfasen och genom att upprätthålla en hög återvinningsgrad.

Varför fossilfritt stål?

En växande global befolkning, stigande levnadsstandard och ökande urbanisering förväntas leda till en större efterfrågan på stål i världen. Mängden återvunnet skrot räcker inte till för att tillgodose behovet av nytt stål. Koldioxidutsläppen från stålindustrin är därför en utmaning för hela världen.

Framåt med gemensamma krafter

Kärnan i SSABs verksamhet är att utveckla och tillverka stål som är starkare och mer hållbart än traditionellt stål. När företag över hela världen använder vårt höghållfasta stål kan de minska sitt miljöavtryck genom att tillverka och använda lättare stålprodukter. När fossilfritt stål kommer vara tillgängligt 2026 kan våra kunder – och deras kunder – bli en del av en fossilfri värdekedja som driver företagens verksamhet mot en mer hållbar värld.

Så blir vi 100% fossilfria

5