5
Nyhetsarkiv Kallelse till SSAB ABs årsstämma den 12 april 2011
4 mars 2011 08:00 CET

Kallelse till SSAB ABs årsstämma den 12 april 2011

I enlighet med NASDAQ OMX Stockholm ABs Regelverk för emittenter meddelar SSAB AB genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den 12 april 2011.

Kallelsen publiceras på www.ssab.com/arsstamma2011 den 4 mars 2011 samt i Post- och Inrikes Tidningar den 8 mars, 2011.

Att kallelse har skett kommer att annonseras i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet den 8 mars, 2011.

Bilaga: Kallelse till SSAB ABs årsstämma 2011