5
Nyhetsarkiv SSABs Hållbarhetsredovisning 2010
5 april 2011 10:00 CET

SSABs Hållbarhetsredovisning 2010

SSAB publicerar idag bolagets hållbarhetsredovisning för 2010 i svensk och engelsk version.

Dokumentet återfinns på koncernens hemsida, www.ssab.com, där det kan laddas ner som pdf-fil. De tryckta versionerna kommer att vara tillgängliga för distribution från den 8 april.