5
Nyhetsarkiv SSAB undersöker möjligheten att utöka kapaciteten i anläggningen i Montpelier, i Iowa, USA
19 juni 2014 08:00 CET

SSAB undersöker möjligheten att utöka kapaciteten i anläggningen i Montpelier, i Iowa, USA

En potentiell expansion skulle kunna möjliggöra att smältnings- och gjutningskapaciteten ökar med upp till 1,2 miljoner ton från den nuvarande kapaciteten. Det innebär en ökning med uppskattningsvis 800 000 ton per år i form av färdiga produkter samt ytterligare 400 000 ton årligen i smältkapacitet som sedan skickas vidare i form av stålämnen till SSABs stålverk i Mobile, Alabama, för valsning och efterbehandling.

SSAB har ingått ett avtal med ett teknikföretag om att genomföra en studie för att identifiera de krav som expansionen ställer. Projektet skulle leda till att anläggningen i Montpelier ökar sin kapacitet med upp 2,1 miljoner ton färdiga produkter.

– SSAB Americas undersöker fortlöpande möjligheterna att fortsätta växa på grovplåtmarknaden i både Nord- och Sydamerika, och att stödja kundernas växande behov. Expansionen i Montpelier väntas stödja tillväxten både inom valsad grovplåt och värmebehandlad grovplåt, säger Jeff Moskaluk, Chief Commercial Officer, SSAB Americas.

Teknikföretagets undersökning kommer att omfatta: specifikationer av och krav på utrustningen, behov av infrastruktur, inklusive kraftförsörjning och transporter, krav gällande tillstånd och regelefterlevnad, samt investeringsincitament och möjligheter. Innan SSAB kan gå vidare med att modifiera eller bygga om utrustningen måste tillämpliga tillstånd och godkännanden erhållas. Dessa tillstånd kommer att sökas när det blir aktuellt. Den preliminära studien beräknas vara klar i juli 2014.

Ett investeringsförslag för expansionen beräknas kunna läggas fram för SSABs styrelse under hösten. Om investeringen godkänns kommer arbetet att genomföras så fort som möjligt.