5
Nyhetsarkiv SSABs dotterbolag Rautaruukki publicerar delårsrapporten för perioden januari-juni 2014
7 augusti 2014 08:10 CET

SSABs dotterbolag Rautaruukki publicerar delårsrapporten för perioden januari-juni 2014

Rautaruukki Corporation har idag publicerat delårsrapporten för perioden januari-juni 2014. Rapporten bifogas denna release och finns också tillgänglig på bolagets hemsida www.ruukki.com

Den 29 juli 2014 fick SSAB kontroll över 95,1 procent av aktierna i Rautaruukki som sedan dess är ett dotterbolag till SSAB AB (publ). SSAB har initierat en tvångsinlösenprocess för att få kontroll över och lösa in den resterande aktieminoriteten i Rautaruukki. Till dess att Rautaruukki blir ett helägt dotterbolag till SSAB kvarstår Rautaruukkis notering på Nasdaq OMX Helsingfors.