5
Nyhetsarkiv SSAB lanserar ny hållbarhetsstrategi
20 maj 2015 08:00 CET Hållbarhet

SSAB lanserar ny hållbarhetsstrategi

För att stärka sitt fokus på hållbarhetsfrågor, lanserar SSAB en ny hållbarhetsstrategi. Strategin innehåller uppsatta mål inom energi och miljö, samt en plan för hur dessa mål ska ha uppnåtts i slutet av 2019. Målen inkluderar en bestående minskning av CO2-utsläpp om 200 000 ton, en bestående minskning av köpt energi om 300 GWh samt en bestående förbättring i utnyttjandet av restprodukter om 30 000 ton, vilket minskar mängden material som skickas till deponi. 

 

I den energi- och resursintensiva stålindustrin är det avgörande att SSAB fokuserar på hållbarhetsfrågor för att säkerställa en långsiktigt konkurrenskraftig position.

 

”För att bidra till vår vision om en mer hållbar värld, måste SSAB sträva efter att producera stål som minskar vår miljöpåverkan”, säger SSABs VD och Koncernchef Martin Lindqvist. ”Att sätta relevanta mål kommer att ge oss en bra grund för att mäta våra framsteg och säkerställa att vi kontinuerligt utmanar oss själva i det dagliga arbetet”.

 

Vid slutet av 2019 ska SSAB ha uppnått följande mål inom miljö och energi:

 

  • En bestående minskning av CO2-utsläppen om 200 000 ton
  • En bestående minskning av köpt energi om 300 GWh (både elektricitet och bränsle)
  • Bestående förbättringar i utnyttjandet av restprodukter om 30 000 ton (exklusive skrot), vilket minskar mängden material som skickas till deponi

 

”Som en del av arbetet med vår nya hållbarhetsstrategi och uppdaterade hållbarhetsmål har vi genomfört en dialog med våra viktigaste intressenter”, säger Maria Långberg, VD för Merox och Hållbarhetsdirektör på SSAB. ”Genom djupintervjuer och webbundersökningar har vi identifierat våra viktigaste hållbarhetsfrågor inom vilka vi behöver prioritera vårt arbete framöver.

 

Utöver målen inom energi och miljö har SSAB uppdaterat sina mål kopplade till socialt ansvar, vilket inkluderar mål för resultat- och planeringssamtal, affärsetik, efterlevnad av SSABs Uppförandekod och uppföljning gentemot leverantörskedjan. Företaget kommer även att fokusera på förbättringsarbete inom andra hållbarhetsrelaterade områden som hälsa & säkerhet samt ökad miljönytta genom användning av SSABs höghållfasta stål.

 

Pressträff

 

Media är välkomna till en pressträff i Stockholm 20 maj, för att höra SSABs Hållbarhetsdirektör Maria Långberg presentera SSABs nya hållbarhetsstrategi. Det kommer att finnas tid till intervjuer efter presentationen.

 

Tid: 10.00–11.00

 

Plats: WTC, Klarabergsviadukten 70, D, Stockholm

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Marie Elfstrand, Director Media Relations and PR, Tel: 08 – 45 45 734

 

Maria Långberg, President Merox AB, VP & Head of Group Sustainability SSAB, Tel: 08 – 45 45 727

 

Besök gärna SSABs hemsida för mer information om SSABs hållbarhetsarbete.

Tillbehör

Maria_Långberg - Download