5
Nyhetsarkiv Kvalitetssäkringsmetod för svetsfogar vinner Swedish Steel Prize University Challenge 2015
18 november 2015 09:15 CET Swedish Steel Prize, University Challenge

Kvalitetssäkringsmetod för svetsfogar vinner Swedish Steel Prize University Challenge 2015

Thomas Stenberg, doktorand på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, vinner Swedish Steel Prize University Challenge 2015 med en kontrollmetod som säkerställer svetskvaliteten i realtid.

Svetsning i höghållfasta stål ställer högre krav på svetskvaliteten jämfört med svetsning i stål med lägre hållfasthet. Idag utförs kvalitetskontroller med hjälp av operatörens goda öga och erfarenhet. I en verkstad som gör hundratals svetsar varje dag blir det svårt för operatören att hålla samma höga koncentration och noggrannhet på varje svets som granskas. Det innebär att många företag väljer ett tjockare stål med lägre hållfasthet som man vet kommer att hålla, än att chansa på ett tunnare och mer höghållfast stål.

- God svetsningskvalitet påverkar komponenternas utmattningshållfasthet, vilket är särskilt viktigt vid användning av höghållfasta stål. Den vinnande metoden är  ny  och säkerställer kvaliteten på svetsningen, säger Gregoire Parenty, juryordförande för Swedish Steel Prize University Challenge och SSABs marknadsdirektör.

Thomas Stenberg är utbildad maskin- och svetsingenjör och numera doktorand vid KTH:s institution för Farkost- och flygteknik, där han forskar inom svetskvalitet och utmattning av höghållfast stål

Han har i ett Vinnova-finansierat forskningsprojekt mellan KTH, Swerea KIMAB och sex industriföretag utvecklat en metod som objektivt kontrollerar svetskvaliteten i realtid, genom att nyttja laserscanning och att mäta svetsytan.

-  Vi har tagit fram ett kvalitetskontrollprogram som mäter den svetsade ytan och översätter den informationen till kvalitetsparametrar som är centrala för en utmattningsbelastad svetsad konstruktion. Man får helt enkelt fram vad som produceras i förhållande till de krav och regelverk som finns, säger Thomas Stenberg.

Swedish Steel Prize University Challenge är ett internationellt pris som syftar till att inspirera studenter att lära sig om stål och hur man designar och tillverkar med höghållfast stål. Swedish Steel Prize University Challenge delas ut för fjärde året i rad. Vinnaren får ett diplom och ett endagsmöte med en av SSABs specialister.

För mer information, kontakta

Marie Elfstrand, kommunikations- och PR-chef, tel 08 454 57 34
Susanne Nordhqwist, event- och innehållschef, 070 551 83 13

Bilder finns på SSABs mediabank

Tillbehör

Swedish Steel Prize University Challenge 2015 Thomas Stenberg - Download