5
Nyhetsarkiv SSAB ingår långsiktigt avtal med Aspo ESL Shipping för sjötransporter av råmaterial för minskade koldioxidutsläpp
26 november 2015 10:30 CET avtal, Råvara

SSAB ingår långsiktigt avtal med Aspo ESL Shipping för sjötransporter av råmaterial för minskade koldioxidutsläpp

SSAB och Aspo Groups ESL Shipping Ltd har tecknat ett ramavtal för sjöfrakten av SSABs inkommande sjöburna råvarutransporter inom Östersjön och sjöfrakten från Nordsjön. Syftet med avtalet är att säkra råmaterialtransporterna, möjliggöra ömsesidiga, långsiktiga effektivitetsvinster och minska de totala logistikkostnaderna. Detta kommer samtidigt att göra råvarulogistiken så hållbar och miljövänlig som möjligt. Den beräknade transportvolymen är 6-7 miljoner ton per år.

Till följd av det nya kombinerade sjöfraktsavtalet kommer koldioxidutsläppen per ton gods som transporteras att minskas med mer än 50 procent i jämförelse med vad de nuvarande fartygen släpper ut. Förutom dessa miljöfördelar kommer de kostnadsbesparingar som erhålls av den nya tekniken också att möjliggöra bättre lönsamhet.

- Vi är extremt glada att fortsätta vårt långa samarbete inom sjötransporter med SSAB. Tillsammans ska vi göra transporter mer hållbara och miljövänliga än någonsin tidigare, säger Aki Ojanen, VD och koncernchef för Aspo Group.

SSAB behöver en flexibel transportvolym för viktiga ingångsmaterial för att möta förändringar i masugnens förbrukning av dessa material. SSABs vision om en starkare, lättare och mer hållbar värld uppmuntrar att hitta lösningar för att begränsa miljöpåverkan, där sjötransporter är av stor betydelse. I dagsläget transporteras råmaterialet med fartyg som drivs av lågsvavlig bunkerolja.

- Det här nya samarbetsavtalet är ett starkt exempel på SSABs hållbarhetsstrategi i praktiken. Avtalet med ESL Shipping säkrar leveranser av kokskol, järnmalm och PCI-kol till SSABs koksverk och masugnar i Brahestad, Luleå och Oxelösund, säger Per Bondemark, inköpsdirektör på SSAB.

Kostnadsbesparingarna relaterade till avtalet är en del av SSABs synergiprogram som presenterades i samband med Ruukki-sammanslagningen 2014. Som ett resultat av avtalet kommer ESL Shipping att bygga två nya energieffektiva LNG-drivna fartyg. Båda fartygen kommer att levereras under 2018.

För mer information, kontakta:

Marie Elfstrand, kommunikations- och PR-chef, marie.elfstrand@ssab.com, tel 08 454 57 34

Tillbehör

Bondemark Per - Download