5
Nyhetsarkiv SSABs renoverade masugnar sänker kostnader med 200 Mkr årligen
4 november 2015 08:00 CET Luleå, Raahe

SSABs renoverade masugnar sänker kostnader med 200 Mkr årligen

SSABs masugn i Luleå är nu i full drift och producerar prima råjärn efter en drygt tre månader lång totalrenovering. Masugnarna i finska Brahestad renoverades 2011 och investeringarna i pulveriserad kolinjektion har nu slutförts, vilket innebär kostnadssänkningar om 200 miljoner kronor årligen från och med 2016. SSAB har nu masugnar i världsklass, vilket möjliggör världsledande stålprodukter.

 

– Det är med stolthet jag kan säga att vi nu har råjärnproduktion i toppklass säger Olavi Huhtala, divisionschef för SSAB Europe. Redan tidigare var våra masugnar bland de mest koldioxideffektiva i världen. Med sommarens installationer i Luleå och Brahestad förbättrar vi både kostnadseffektiviteten och miljöpåverkan. Investeringarna gör att våra anläggningar kan fortsätta att producera högklassigt stål under många år framöver. Det innebär att vi kan fortsätta att utveckla världsledande stålapplikationer i nära samarbete med våra kunder. 

 

Efter 15 års kontinuerlig drift har masugnen i Luleå genomgått en fullständig renovering och den är nu rustad för fortsatt produktion i 15-20 år. Förutom byte av koltegel och kylplattor har den även fått ett nytt tapphallsfilter, som ger miljöeffekter i form av halverade stoftutsläpp, mindre buller och bättre arbetsmiljö. I stålverket i Luleå har nya konvertrar installerats och koksverket har fått ett nytt släcktorn, vilket ger minskade stoftutsläpp till omgivningen.

 

I Brahestad har en anläggning för pulveriserad kolinjektion installerats som ersätter ett tidigare oljeinjektionssystem, vilket leder till en mer kostnadseffektiv stålproduktion och att råmaterialkostnaderna minskar. Konvertrarna i stålverket i Brahestad håller också på att bytas ut och det arbetet ska vara slutfört nästa år.

 

Mer än 600 personer från olika företag i hela Europa har tillsammans med SSABs personal varit engagerade i underhålls- och investeringsarbetena i Luleå. Masugnarna i Brahestad och Oxelösund har försett bolagets valsverk med stålämnen under tiden som renoveringsarbetet har pågått i Luleå. Den mindre av de två masugnarna i Oxelösund har nu i oktober tagits ur bruk, till följd av att masugnen i Luleå nu åter är i drift.

 

SSAB har fem masugnar i Norden med en sammanlagd kapacitet på cirka 6,4 miljoner ton; en i Luleå, två i Brahestad och två i Oxelösund.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

 

Media: Marie Elfstrand, Head of External Communications, marie.elfstrand@ssab.com, + 46 8 454 57 56

 

Investor Relations: Andreas Koch, Head of Investor Relations, andreas.koch@ssab.com, +46 8 454 57 29