5
Nyhetsarkiv Genombrott för SSABs kallformade hålprofiler i Sverige
17 mars 2016 10:00 CET

Genombrott för SSABs kallformade hålprofiler i Sverige

Nyligen valdes SSABs kallformade rörkonstruktioner till ett stålbygge av rörbryggor på Södra Cell i Värö. Tack vare materilavalet kunde såväl kostnader som miljöpåverkan minska. Företaget Hjalmarsson i Sölvesborg använde ca 700 ton kallformade hålprofiler och tillverkade de rörbryggor som levererades till Värö.

- Som stommar i byggnader uppfyller kallformade hålprofiler samma egenskaper och standarder som varmvalsade hålprofiler. Slutresultatet ger både avsevärda kostnadsbesparingar och ett bättre miljöval, säger Peter Sverin, ansvarig säljare på Tibnor.

Kostnadsbesparingar
Jan Österholm, technical development manager och Magnus Johansson, account manager från SSAB har under en längre tid bearbetat den svenska byggmarknaden och för att försöka förmå dem att använda de kallformade hålprofilerna. För företag inom byggbranschen finns stora kostnadsbesparingar att göra samtidigt som de kan göra ett bättre miljöval då man väljer en kallformad hålprofil (KKR) i byggnader istället för varmformade (VKR).  

Engagerat samarbete
Det är flera olika företag och aktörer som samarbetat i den här affären. SSAB som tillverkar hålprofilerna, Tibnor som distributör och säljare, konstruktörer från SWECO och Hjalmarssons i Sölvesborg som tillverkat till NCC och Södra Cell som slutlig kund.

- Ett bra exempel på ett gott samarbete mellan alla inblandade och där kostnaden och miljöpåverkan var två avgörande faktorer för att genomföra affären säger, José Rovira, säljchef i Sverige för SSAB

Tack vare att kallformade hålprofiler tillverkas med en produktionsprocess som kräver lägre energiåtgång påverkas miljön på ett mindre sätt. I Finland är materialet är vanligare tack vare tidigare etablering på marknaden med Ruukki och nu finns en möjlighet till konvertering i hela Norden.

Läs mer på SSABs hemsida, http://www.ssab.com/Products/Steel-categories/Hollow-sections

Vill du veta mer? Ta kontakt med Jan Österholm, 072-9875727; jan.osterholm@ssab.com eller Magnus Johansson, 072-2418090; magnus.johansson6@ssab.com

Tillbehör

6fb8d564-5c84-49e6-aafa-d21c23593206 - Download