5
Nyhetsarkiv SSABs verk i Toijala levererar komponenter av kallformade profiler till Metsä Groups automatiserade lageranläggning
29 juni 2016 13:05 CET

SSABs verk i Toijala levererar komponenter av kallformade profiler till Metsä Groups automatiserade lageranläggning

SSABs verk i Toijala kommer att leverera monteringsfärdiga komponenter av kallformade profiler till det finska företaget Pesmel. De kommer att skapa ett massafördelningscenter för Metsä-koncernens nya bioproduktfabrik, som byggs i Äänekoski. Kunden kommer att använda de kallformade profilerna som hyllor i den automatiska lagersanläggningen vid massafördelningscentret.

Hannu Koukkari SSAB Toijala Works

Det automatiserade massafördelningscentret är det första i sitt slag i världen. När bioproduktfabriken tas i produktion under det tredje kvartalet 2017, kommer hela den årliga produktionsmängden på 1,3 miljoner ton massa att transporteras till distributionscentret. Distributionscentret blir en integrerad del av hela logistikkedjan. Det kommer att lagra, sortera och fördela produkten till olika transporter och kontrollera alla leveranser från kvarn till kund. SSABs hyllor på massafördelningscentret kommer också att fungera som ram för byggnaden som kommer att vara 100 meter lång, 25 meter bred och 30 meter hög. En bal med massa väger cirka tre ton.

Pesmel will assemble the shelving made of SSAB Toijala's cold-formed section components for Metsä Groups automated storage facility

Komponenterna av kallformade profiler som ska levereras till kunden har till stor del tillverkats av SSABs varmförzinkade bandplåt som har perforerats, rullformats och kapats i SSABs verk i Toijala. På designstadiet har vi haft ett nära samarbete med kunden, som har använt sig av SSABs tekniska kundtjänst. Toijala kommer att leverera cirka 1 300 ton kallformade profiler till projektet. Totalt blir det sju olika tvärsnittssektioner och de kallformade profilerna varierar i längd från 400 mm till 10 meter.

– Leveranslogistiken från Toijala kommer att vara flexibel och kostnadseffektiv eftersom vår byggnadsplats i Finland ligger relativt nära. Leverans av komponenter kommer att ske i etapper mellan vecka 25 och 40, säger Harri Peltomaa, Director, Production & Sourcing för Pesmel Oy.

– De kallformade profilerna från verket i Toijala är perfekta att använda i strukturer för automatiserade lager. Våra flexibla och mångsidiga produktionslinjer möjliggör en exakt dimensionell perforering av kallformade profiler, vilket i sin tur påskyndar monteringsarbetet vid den slutliga anläggningen, säger Hannu Koukkari, platschef på SSABs verk i Toijala.

För mer information, kontakta Hannu Koukkari, platschef på SSABs verk i Toijala, tel. +358 20 592 8223