5
Nyhetsarkiv Succé för SSABs nya varumärkesprogram: Över 50 nya My Inner Strenx®-medlemmar på bara ett år.
8 juni 2016 09:00 CET

Succé för SSABs nya varumärkesprogram: Över 50 nya My Inner Strenx®-medlemmar på bara ett år.

Strenx® högpresterande stål driver utvecklingen av starkare och lättare stålkonstruktioner och stödjer innovation inom tillverkningsindustrin.

My Inner Strenx är ett medlemsprogram för företag som designar och tillverkar avancerade stålstrukturer och som drar full nytta av Strenx högpresterande stålegenskaper.  

Strenx högpresterande stål och medlemsprogrammet My Inner Strenx lanserades 2015. Idag har fler än 50 innovativa företag från världens alla hörn kvalificerat sig för att ansluta sig till programmet. Bland My Inner Strenx-medlemmarna finns ledande svenska tillverkare som Exte, Parator Industri och Vemservice. 

Genom att välja My Inner Strenx-medlemmar som sina leverantörer kommer kunderna att få avancerade produkter med material, processtekniker och en prestanda som anpassas efter deras behov, säger Hans Konradsson, Varumärkesansvarig Strenx. 

Styrkan i Strenx
För att minska vikten behövs ett starkare stål som kan användas i tunnare dimensioner. Strenx högpresterande stål är SSABs svar på den utmaningen.  

Starkare och lättare stålstrukturer bidrar till att skapa en mer hållbar värld. De kräver mindre resurser och mindre energi under hela livscykeln, och stål är 100 % återvinningsbart. 

Kombinationen av Strenx stålegenskaper och kvalitetskraven i My Inner Strenx-programmet resulterar i produkter som verkligen lever upp till förväntningarna på hög prestanda och bra säkerhet. 

Genom att byta till Strenx-stål kan exempelvis åkerier bära mer last vid varje körning samtidigt som de minskar sin bränslekonsumtion och sina koldioxidutsläpp. Lyftutrustning kan nå högre och får en bredare arbetsvinkel om man använder sig av tunnare stål. Inom jordbrukssektorn kan Strenx förbättra avkastningen genom att erbjuda lättare maskiner som minskar jordpackningen och som täcker fler tunnland på en dag.

 

För ytterligare information:
Magnus Carlsson
Product Manager Strenx
SSAB Special Steels

Tel. +46 243 711 27

Tillbehör

151117 Steelprize HE 04 - Download

My Inner Strenx TM Logo RGB - Download