5
Nyhetsarkiv Förändring avseende SSAB’s rapporteringsspråk
15 februari 2017 07:45 CET rapportering, Policy, Investerare

Förändring avseende SSAB’s rapporteringsspråk

SSAB kommer fortsättningsvis att använda svenska och engelska som officiella språk för informationsgivningen. All regulatorisk information kommer att publiceras på dessa språk. SSAB kommer att fortsätta publicera information för investerare på finska på webplatsen och det kommer även att finnas pressmeddelanden på finska.

Alla regulatoriska pressmeddelanden, finansiella rapporter och årsredovisningar som publiceras i enlighet med Nasdaq Stockholms informationsregler kommer hädanefter att publiceras på svenska och engelska. Syftet är bland annat att få en effektivare publiceringsprocess. Majoriteten av investerare, analytiker och journalister följer bolagets utveckling på engelska eller svenska. Styrelsen har sitt säte i Sverige och svenska är också officiella språk i de båda länder där företagets aktier är noterade.

SSAB fortsätter också att publicera information på finska på företagets webplats, speciellt på avdelningen för investerarrelationer, och som pressmeddelanden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Hillström, Head of IR, per.hillstrom@ssab.com, tel. + 46 70 295 2912 

Denna information är sådan information som SSAB AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2017 kl. 07.45 CET.