5
Nyhetsarkiv Kolla in filmen om SSABs strategi framåt
15 februari 2017 09:00 CET Strategi

Kolla in filmen om SSABs strategi framåt

SSAB har, i och med samgåendet med Rautaruukki, skapat en starkare plattform för lönsam tillväxt. SSABs strategi framåt handlar om att fortsätta att arbeta med ständiga förbättringar; att sätta säkerheten främst, ha en stabil produktion och bra leveranssäkerhet, att hela tiden arbeta kostnadseffektivt och med en effektiv försäljning.

I strategin finns också ett antal prioriterade områden där vi måste vinna matchen ute på marknaden;
att växa inom specialstål, fördubbla försäljningen till bilindustrin, utveckla SSAB Services, samt öka premiummixen. Hållbarhetsargumenten finns hela tiden med för att driva affärerna, både när det gäller produkter och tjänster. SSAB ska också fortsätta med digitaliseringen som ett verktyg för att alltid ha kundens affär i fokus.

Här kan du se en kort animerad film om SSABs strategi framåt (på engelska).
https://www.youtube.com/watch?v=NsZjCJ5dWIg