5
Nyhetsarkiv SSAB hållbara transporter - ökar säkerheten och effektiviserar utlastning
28 april 2017 08:37 CET Miljö, Hållbarhet

SSAB hållbara transporter - ökar säkerheten och effektiviserar utlastning

SSAB i Oxelösund inför ett nytt inregistreringssystem för hållbara transporter. Ett system som innebär att förarna själva registrera sig för en lastning på SSABs område. Förarna får samtidigt information om vilka trafik- och säkerhetsregler som gäller på lastningsområdet. I väntan på sin avgångstid kan förarna kostnadsfritt använda SSAB Truckstop för vila, matlagning eller dusch.

-Eftersom vi har närmare 40 lastbilar per dag som hämtar plåt så kunde vi se att det fanns en säkerhetsrisk med alltför stressade och utarbetade förare. Därför har vi arbetat fram systemet för ankomstregistrering vilket ökar säkerheten och samtidigt förbättra arbetsförhållandena för både förare och SSAB medarbetare, förklarar Joakim Norén, ansvarig för Customer Care på SSAB i Oxelösund.

Det nya inregistreringssystemet har också underlättat för SSABs egen personal genom att begränsa antal lastbilar som kan lasta samtidigt. Administrationen vid passage har också halverats. Men framför har systemet bidragit till större möjligheter att kontrollera flödet av trafik inne på verksområdet vilket gör att trafiksäkerheten ökar.

-Förarna får också tillgång till elstolpar på SSAB Truckstop som ger värme och el i hytten istället för att låta motorn stå på tomgång, vilket ger mindre miljöpåverkan. Även närmiljön förbättras genom att lastbilarna inte längre står parkerade längs med gatorna runt om verksområdet och hindrar övrig trafik, säger Joakim Norén.

Kunderna får med det nya systemet en större insyn i leveransen och kan på sikt även se var plåten befinner sig. Vilket ökar leveransprecisionen och effektiviteten i leveranshanteringen.

För SSAB är hållbarhet en naturlig del i vår verksamhet och kärnan i vår vision, en starkare, lättare och mer hållbar värld. I november lanserades ett initiativ för koldioxid-fria interna transporter i Oxelösund. Världens första vätgasdrivna 14-tons gaffeltruck byggs och ska testas i produktionsdrift under 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sari Heikkinen, Kommunikationsansvarig SSAB i Oxelösund, sari.heikkinen@ssab.com,
tel: +46 70 594 6152.