5
Nyhetsarkiv SSABs vd Martin Lindqvist talar om säkerhet
28 april 2017 13:02 CET

SSABs vd Martin Lindqvist talar om säkerhet

Worldsteel Safety Day 2017: Martin Lindqvist talks about safety and SSAB´s ambition of becoming the safest steel company in the world with zero accidents.

SSABs vd Martin Lindqvist talar om säkerhet

Worldsteel Safety Day 2017: Martin Lindqvist talar om säkerhet och SSABs ambition att bli världens säkraste stålföretag med noll olycksfall.