5
Nyhetsarkiv Unik rörkonstruktion skapar ny typ av lastväxlarram
22 augusti 2018 11:00 CET Hållbarhet, SSAB Shape, SSAB EcoUpgraded

Unik rörkonstruktion skapar ny typ av lastväxlarram

SSAB lanserar nu en kitlösning för lastväxlarramar som innehåller en ny unik rör-konstruktion som sparar upp till 70 procent i svets- och monteringstid samt upp till 30 procent i vikt. En lösning som kommer att finnas på lager för snabb leverans.

Lösningen handlar om en helt ny rörkonstruktion där man bytt ut de tunga U-balkarna mot rör (200x80x5 mm) i det höghållfasta stålet Strenx 700 MC. Istället för att svetsa lock på U-profilen och att verkstäderna ska skapa rören manuellt så görs detta i SSABs rörverk innan leverans. Fördelarna är att svetslängden kan reduceras upp till 70 procent och kunden enbart betalar för det material som går åt, vilket ger enklare hantering samt lägre transportkostnader utan spill.

Trots att lastväxlarramen blivit lättare klarar den viktpåfrestningar enligt standard som är upp till 20 ton.

– Tester visar att den klarar 20 tons belastning med minskad vikt och samma livslängd som traditionella lastväxlarramar, tack vare att det höghållfasta stålets fördelar utnyttjas i konstruktionen, säger Mikael Åsell, Produktchef Engineering Products, som också påvisar miljöfördelarna:

– Konstruktionen ingår i SSAB EcoUpgraded-konceptet, där vi tar hänsyn till och minimerar miljöpåverkan över hela produktlivscykeln, från järnmalmsbrytning till fordonets livslängd.

Lastväxlarramen är framtagen inom SSAB Shape Tailored Solutions, som bland annat hjälper kunder att optimera användningen av höghållfasta stål genom att erbjuda färdiga produktlösningar, så kallade kit samt olika typer av vidareförädling.

– Vi ser en marknad i att kunna erbjuda färdiga kit som är redo att monteras, där design och konstruktion ingår i varje leverans. Vår uppgift är att optimera det höghållfasta stålets möjligheter fullt ut och kan vi ligga steget före hjälper vi våra kunder till konkurrensfördelar. Vi är stolta över vår lastväxlarram, den är både snygg i designen, lätt och med minimalt antal svetsfogar, avslutar Mikael Åsell.

För mer information kontakta:
Mikael Åsell, Product Manager Engineered Products, tel. 0243 72557, 076 836 95 23, mikael.asell@ssab.com
Joachim Eresjö, Key Account Manager SSAB Shape, tel.073 311 30 62, joachim.eresjo@ssab.com

Tillbehör

P1004499 - Download