5
Nyhetsarkiv SSAB investerar i rörverksamheten och ökar effektiviteten
5 oktober 2018 09:00 CET SSAB Europe, Rörverksamhet

SSAB investerar i rörverksamheten och ökar effektiviteten

SSAB Europe kommer att investera SEK 300 miljoner över en 2-årsperiod för att öka effektiviteten inom rörprodukter. Rörverksamheten kommer också att koncentreras för att stärka konkurrenskraften. Rörproduktionen vid verket i Lappvik kommer att upphöra vid slutet av 2020 och förhandlingarna med de fackliga organisationerna är nu avslutade. Samtliga anställda vid Lappvik kommer att erbjudas anställning vi SSAB Europes andra finska verksamheter.

SSAB Europes mål är att öka volymerna inom premieprodukter, som har en högre lönsamhet relativt standardprodukter. Ett led i denna strategi är att öka produktionen av rörprodukter. Investeringen för detta uppgår till cirka SEK 300 miljoner och avser en uppgradering av produktionslinjerna i Tavastehus. Ett program för att utveckla och investera i övriga produktionsorter för rör kommer att presenteras vid ett senare datum.

För att öka effektiviteten kommer rörverksamheten i Lappvik att avvecklas och helt upphöra vid slutet av 2020. I Lappvik finns 115 medarbetare och en nedragning av bemanningen kommer ske gradvis under perioden 2019-2020. Samtliga anställda i Lappvik kommer att erbjudas anställning vid SSAB Europes andra finska verksamheter.

SSAB Europe har idag rörproduktion i Tavastehus, Lappvik och Pulkkila och produktion av spiralsvetsade rör i Oulainen (Oulais) samt produktion av profiler i Toijala. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kari Väliaho, General Manager, SSAB Europe, Tubular products, kari.valiaho@ssab.com, tel. +358 40 354 3232