5
Nyhetsarkiv SSAB avyttrar sitt 25 % innehav i Heléns Rör AB till Benteler
18 juni 2019 17:00 CET Rörverksamhet

SSAB avyttrar sitt 25 % innehav i Heléns Rör AB till Benteler

SSAB har ägt 25 % av Heléns Rör AB sedan 1991 och tyska Benteler AG har varit majoritetsägare med 75 %. Nu har SSAB sålt hela sitt innehav till Benteler.

Förändringen av ägarstrukturen kommer inte att påverka Heléns verksamhet eller dess roll inom Benteler Distribution, då det redan har varit ett dotterbolag.

Affären mellan Heléns och SSAB är väl etablerad och påverkas inte av förändringen. SSAB fortsätter att vara en viktig leverantör till Heléns. Heléns har cirka 300 medarbetare i Norden.

Tillbehör

Helensrör - Download