5
Nyhetsarkiv Ny Hardox HiAce tål tuffa tag i sura miljöer
13 november 2019 08:30 CET Hardox

Ny Hardox HiAce tål tuffa tag i sura miljöer

Hardox slitplåtsprodukter av slitstarkt stål är kända över hela världen som både hårda och sega och bekämpar slitage i de mest krävande förhållanden. Hardox HiAce är den senaste produkten i sortimentet, avsedd för tillämpningar i sura och korrosiva miljöer.

Återvinningsindustrin utgör en särskild utmaning för stål. Kommunalt fast avfall, så kallade sopor, är ett exempel på ett material som skapar en sur miljö med lågt pH-värde som ökar slitaget på sopbilar och sopcontainrar. Andra förhållanden som har samma effekt är träflistransporter och förekomst av kemikalier som sulfater och klorider.

Hardox® HiAce är utformat för att klara av dessa förhållanden. Vid låga pH-värden är slitagemekanismen annorlunda jämfört med mer pH-neutrala miljöer. Surhetsgraden oxiderar stålet yta och gör det mer slitagekänsligt, även om karossen eller containern är tillverkad av ett hårt material.

Hardox HiAce skapar nya möjligheter att motstå sura miljöer och korrosion

Hardox HiAce bromsar oxidationsprocessen drastiskt, vilket gör att materialet behåller sin hårdhet och förmåga att motstå slitage. I normala miljöer har Hardox HiAce egenskaper som ett 450 HBW-stål. Men i miljöer med lägre pH-värde har det upp till tre gånger längre livslängd än 400 HBW-stål.

Förutom ökad slittålighet i sura miljöer har Hardox HiAce den slagseghet som krävs för att användas som konstruktionsmaterial i sopbilar, återvinningscontainrar, tipp- och dumperflak och annan tung utrustning.

Hardox® HiAce fungerar även i kyla, med en garanterad slagseghet på 27 J vid -20 °C. Finns i tjocklekar från 4 till 25,4 mm. Hardox HiAce har liknande mekaniska egenskaper som Hardox 450. Det kan bearbetas med samma slags maskiner som används för andra Hardox-stål. 

Hardox HiAce för högre nyttolast, lägre bränsleförbrukning och minskade koldioxidutsläpp

Den höga slitstyrkan gör att plåten i sopbilar och annan utrustning kan göras tunnare utan att äventyra livslängden. Tunnare stålplåt betyder mer nyttolast när fordonet är fullastat. Och när lastbilen körs olastad kommer den lägre tomvikten att minska bränsleförbrukningen och CO2-utsläppen.

Läs mer om Hardox® HiAce

Hardox® HiAce är snart tillgängligt

För mer information om Hardox HiAce eller om tillgängligheten på din marknad kan du kontakta:

Ursula Egenhofer                                                                                                                                                     

Brand Manager Hardox® slitplåt, SSAB Special Steels, ursula.egenhofer@ssab.com

Telefon: +1 412 203 16 20, Mobil: +1 412 680 00 80

SSAB är ett stålföretag baserat i Norden och USA. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. SSAB har produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är noterat på Nasdaq Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com. Följ Hardox® slitplåt på sociala medier: Facebook, Instagram, LinkedIn och YouTube.