5
Nyhetsarkiv SSAB inleder studie i Finland för fossilfri ståltillverkning
4 december 2019 13:00 CET Hållbarhet, HYBRIT

SSAB inleder studie i Finland för fossilfri ståltillverkning

SSAB inleder nu en förstudie i Finland för fossilfri ståltillverkning. Därmed tas, i linje med HYBRIT-projektet, nästa steg för en helt fossilfri stålvärdekedja. Tillsammans med Gasum, Neste och St1, inleder SSAB en Energy4HYBRIT-förstudie som stöttas av Business Finland för att undersöka användningen av fossilfria energikällor, främst sidoströmmar av biomaterial, för att ersätta fossila bränslen i vissa ståltillverkningsprocesser som exempelvis valsningen. Raahe-anläggningen kommer att vara SSAB:s pilotanläggning.

HYBRIT-initiativet, som ägs av SSAB, LKAB and Vattenfall, syftar till att ersätta koks med vätgas under tillverkningen av järnmalmsbaserat stål. Järnframställning står för cirka 90% av SSABs koldioxidutsläpp. Med den nya processen skulle restprodukten bli vatten istället för koldioxid. Laboratorietester och en förstudie har visat att processen fungerar och en pilotanläggning som byggs i Luleå, kommer att vara klar 2020. Målet är ambitiöst. Med HYBRIT-initiativet är målet att minska Sveriges koldioxidutsläpp med 10% och Finlands med 7%.

─ Det finska projektet är ett viktigt steg i vår strävan mot fossilfrihet i all vår verksamhet. Tillsammans med våra samarbetspartners ska vi införa en helt fossilfri värdekedja, från gruvan till färdig stålprodukt. Vårt mål är att bli först i världen med fossilfritt stål på marknaden redan 2026, säger Martin Lindqvist, VD och koncernchef för SSAB.

─ Det gemensamma Energy4HYBRIT-projektet som nu inleds fokuserar på de återstående 10% av koldioxidutsläppet som har sitt ursprung i många andra ståltillverkningsprocesser än järnframställning. Ett av huvudmålen i förstudien är att undersöka möjligheten att använda andra bränslen än fossila bränslen i de här processerna. När det gäller biodrivmedel kommer projektet att studera möjligheterna att samla in, transportera och använda avverkning och andra bioavfalls- och sidoströmprodukter från Östersjöregionen, säger Harri Leppänen, chef för miljö- och säkerhet på SSAB.

SSAB Raahe kommer att vara SSAB:s pilotanläggning. Universitetet i Uleåborg och VTT (The Technical Research Center of Finland Ltd)  att studera och modellera alla energiflöden. De energiföretag som är involverade i förstudien kommer att undersöka användningen och tillgängligheten av alternativa energikällor. Studien kommer att pågå fram till juni 2020.

För mer information om HYBRIT initiativet läs mer här:
https://www.ssab.se/ssab-koncern/hallbarhet/hallbar-verksamhet/hybrit
https://www.hybritdevelopment.com/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Harri Leppänen, Director, Environment and Safety at SSAB, at harri.leppanen@ssab.com, tel. +358 40 557 8939

Mia Widell, Press Relations Manager, mia.widell@ssab.com, tel: +46 76 527 2501

Tillbehör

SSAB Raahe - Download