5
Nyhetsarkiv Enastående slitstyrka med nya Hardox HiAce i sura miljöer
10 mars 2020 08:00 CET Hardox HiAce

Enastående slitstyrka med nya Hardox HiAce i sura miljöer

Nötande material och sura miljöer passar inte ihop – förrän nu vill säga. Vårt nya slitstål Hardox® HiAce är specifikt utformat för att motstå slitage i miljöer med lågt pH-värde.

Omfattande tester under realistiska förhållanden har påvisat tydliga prestandafördelar med Hardox® HiAce.

Hardox® HiAce är utvecklat för att motstå syraangrepp

Transport av hushållsavfall i sopbilar är exempel på en tillämpning där syror kommer i kontakt med stål under nötande förhållanden. Avfallet skapar en miljö med lågt pH-värde vilket påskyndar slitaget.

Förutom i kommunal avfallshantering förkommer sura miljöer inom många industrier, däribland återvinningsanläggningar, massa- och pappersbruk, sockerbruk, järnmalms- och kaliumbrytning, jordbruks- och processindustri. Salter, sulfater, ammonium och klorider är några av de kemikalier som bidrar till att skapa sura miljöer.

”Hardox® HiAce håller upp till 2,7 gånger längre”

”I samband med oxidation aktiveras olika slitagemekanismer. Aciditeten oxiderar stålets yta och gör det känsligare för nötning och gropfrätning. Hardox® HiAce bromsar oxidationsprocessen drastiskt, vilket gör att materialet behåller sin hårdhet och förmåga att motstå slitage. I miljöer med lågt pH-värde visar resultaten av våra tester upp till 2,7 gånger längre livslängd jämfört med 450 HBW-stål”, säger Jonas Allebert, specialist inom slitageteknik på SSABs Knowledge Service Center.

FB Kedjor förbättrar prestanda på Södra Cell med Hardox® HiAce

FB Kedjor är ett svenskt företag som tillverkar kedjetransportörer för massa- och pappersbruk och återvinningsanläggningar. De har övergått till Hardox® HiAce som linerplåt i sina transportörer och har noterat en klart förbättrad slitstyrka.

Hardox® HiAce är en fantastisk produkt för tillämpningar med både nötning och korrosion. I sura miljöer som pappersbruk och återvinningsanläggningar ser vi en stor skillnad i slitstyrka. Och i verkstaden har materialet de egenskaper vi är vana vid när det handlar om Hardox®. Kundresponsen har varit mycket positiv”, säger Stanley Persson på FB Kedjor.

Massa- och pappersbruket Södra Cell är ett av de företag som övergått till Hardox® HiAce, vilket Håkan Axelsson på Södra Cell förklarar så här: ”Vi har provat den nya stålsorten Hardox® HiAce som linerplåt i våra kedjetransportörer i över ett år. Vi är mycket nöjda med resultatet och har beslutat att använda stålsorten i alla våra transportörer.”

Genom att använda Hardox® HiAce som liner i kedjetransportörer i sura miljöer ökar livslängden avsevärt.

Upphovsrättsskyddad bild som tillhör FB Kedjor, med användningstillstånd

Stena Recycling ökar livslängden och minskar underhållskostnaderna

Stena Recycling i Halmstad hade problem med cyklonerna i sin bilåtervinningsanläggning. Cyklonerna var tillverkade av S355 (A36), ett mjukt stål som snabbt blev utslitet och krävde återkommande reparationer. Eftersom cyklonerna var utsatta för syra föreslog SSAB att man skulle bygga om dem och använda Hardox® HiAce som både slit- och konstruktionsmaterial. Den positiva erfarenheten på Halmstadsanläggningen har gjort andra Stena Recycling-anläggningar intresserade av att bygga om sina cykloner på samma sätt.

Hardox® HiAce ersatte den tidigare lösningen med konstruktionsplåt och slitplåt i S355 (A36) i cyklonerna på en Stena Recycling-anläggning.

Fanalca i Colombia inser fördelarna med Hardox® HiAce

Att förbättra sopbilarnas prestanda har varit ett av Fanalcas huvudmål under de senaste åren. När Hardox® HiAce introducerades valde Fanalca att prova det nya materialet i sina fordon som ett led i arbetet med att utveckla bättre lösningar inom avfallsinsamling. Det man framförallt ville uppnå var färre reparationer och problem förknippade med nötande slitage och korrosion.

Hardox® HiAce för högre nyttolast, lägre bränsleförbrukning och minskade koldioxidutsläpp

Den höga slitstyrkan gör att stålplåten i exempelvis sopbilar kan göras tunnare utan att äventyra livslängden. Tunnare stål betyder mer nyttolast när fordonet är fullastat. Och när lastbilen körs olastad kommer den lägre tomvikten att minska bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen.

Hardox® HiAce kan användas både som slitstål och konstruktionsstål

Förutom ökad slittålighet i sura miljöer har Hardox® HiAce den slagseghet som krävs för att användas som konstruktionsmaterial i sopbilar, återvinningscontainrar, dumperflak och annan tung utrustning. Det har även goda köldegenskaper vilket slagseghetsvärdena visar.

Hardox® HiAce har en minsta slagseghet (Charpy-V) på 27 J vid -20 °C. Det finns i tjocklekar från 4 till 25,4 mm. Hardox® HiAce har liknande mekaniska egenskaper som Hardox® 450. Det kan bearbetas med samma slags maskiner som används för andra Hardox®-stål.

 

Läs mer om Hardox® HiAce

 

Hardox® HiAce kan levereras från ett SSAB-lager nära dig

För mer information om Hardox® HiAce eller om tillgängligheten på din marknad kan du kontakta:

Ursula Egenhofer

Brand Manager Hardox® slitplåt, SSAB Special Steels, ursula.egenhofer@ssab.com

Telefon: +1 412 680 00 80

Tillbehör

FBkedjor chain transporter - Download

2145-Stena Recycling recycling cyclone - Download

IMG 2244Stena Recycling - Download

4Y5A9547 HardoxHiAce - Download

4Y5A9592 Measuring wear performance Hardox HiAce - Download

4Y5A9231 Hardox HiAce - Download