5
Nyhetsarkiv Permitteringarna i SSAB:s finska verksamhet fortsätter
20 maj 2020 08:30 CET

Permitteringarna i SSAB:s finska verksamhet fortsätter

Under våren genomförde SSAB fackliga förhandlingar gällande permitteringar inom sin finska verksamhet till följd av svagare marknadsförutsättningar i spåren av Covid-19-pandemin. Resultatet blev permitteringar i tre veckor i genomsnitt under april-juni. Eftersom de ekonomiska förhållanden och efterfrågan på stålmarknaden fortsätter att försvagas kommer det att finnas ett liknande behov av permitteringar på minst lika lång tid i juli-september.

Permitteringarna kommer att gälla för alla anställda i den finska verksamheten förutom inom dotterbolagen Tibnor och Ruukki Construction, vilka har meddelat sina åtgärder separat. Exakt tidpunkt för permitteringarna beror på arbetsbelastningen inom olika funktioner och produktionslinjer, men kan från och med juni komma att överstiga genomsnittet av tre veckor under tremånadersperioden. Produktionskapaciteten har minskats i takt med den försvagade efterfrågan och en av masugnarna vid stålverket i Raahe har varit tillfälligt stängd sedan april.

Fortsatta åtgärder för att hantera de ekonomiska konsekvenserna av Covid-19 vidtas även i Sverige. Bland annat planeras en förlängning av korttidsarbetet på många arbetsplatser inom SSABs svenska verksamhet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mia Widell, Presschef, Sweden, mia.widell @ ssab.com, tel +46 76 527 2501