Välkommen till SSABs nyhetsrum

Information och resurser för media

Mediakontakter

De senaste pressmeddelandena

mar 5 2021

Kallelse till årsstämma 2021

Aktieägarna i SSAB AB (publ) (org. nr 556016-3429) kallas till årsstämma onsdagen den 14 april 2021. Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast på förhand genom så kallad poströstning före stämman. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 14 april 2021, så snart utfallet av poströstningen har slutligt sammanställts.

feb 25 2021

Karl-Petter Thorwaldsson rekryteras till SSAB

Tidigare LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson rekryteras till SSAB som Senior Advisor för att stärka företagets samhällskontakter i Sverige, Norden och på EU-nivå. Rekryteringen är ett led i SSAB:s ambition att leda den gröna omställningen i stålindustrin, vilket kräver en nära och god dialog mellan industrin och samhället i övrigt. Karl-Petter Thorwaldsson kommer att rapportera direkt till SSAB:s vd och koncernchef Martin Lindqvist.

jan 29 2021

Bokslutskommuniké 2020: Högre leveranser och bättre kapacitetsutnyttjande förbättrade resultatet i Q4

Fjärde kvartalet: · Intäkterna uppgick till 16 988 (16 973) Mkr · Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 439 (-127) Mkr · Rörelseresultatet uppgick till 557 (-1 131) Mkr · Resultat per aktie uppgick till 0,33 (-1,21) kronor · Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för 2020

Andra nyheter

feb 16 2021

SSAB Multisteel SN möter kraven på fyra stålsorter och sparar tid i verkstaden

SSAB Multisteel SN är en plåt med många ansikten. Som en av få produkter klarar den att möta fyra olika stålsorter vilket kraftigt reducerar behovet av olika material i lagret. Dessutom är den väldigt plan – även efter skärning.

dec 17 2020

Grönt ljus för fossilfritt stål i Oxelösund

Nu har Mark- och miljödomstolen beslutat att, SSAB i Oxelösund får nytt miljötillstånd för att ställa om verksamheten och minska koldioxidutsläppen till år 2025. Det innebär också att vi kommer ett steg närmare fossilfri produktion 2045 för hela SSAB.

dec 15 2020

SSAB levererar 6 000 ton stål till solcellspark i Angola

De senaste artiklarna och blogginläggen

jun 18 2020

Fossilfritt stål en viktig möjlighet för Sörmland

Omställningen till fossilfri stålproduktion på SSAB i Oxelösund är en unik möjlighet att ta ledningen i den gröna omvandlingen av svensk basindustri. Denna omvandling har potential att sätta Sörmland på världskartan – den chansen måste vi ta.

mar 19 2020

Omställning säkrar utveckling, jobb och exportmöjligheter – nytt nummer av Klimatsteget

OXELÖSUND. ”Fossilfritt stål skapar affärsmöjligheter för oss, möjligheter till jobb och exportframgångar” säger SSABs vd och koncernchef Martin Lindqvist i senaste numret av tidningen Klimatsteget. Oxelösund har en nyckelroll.

feb 6 2020

SSABs Stålpåledag i Helsingfors drog rekordmånga deltagare

Det årliga evenemanget SSABs Stålpåledag ägde rum 23 januari 2020 i Helsingfors, där cirka 370 grundläggningssexperter med entreprenörer, konstruktörer, maskintillverkare, beställare- och myndighetsrepresentanter och studenter träffades. Dagens presentationer handlade om SSAB:s pålningsprodukter och hur de används i olika infrastrukturprojekt. Liksom tidigare år innehöll programmet presentationer om praktikfall som kunder och konstruktörer varit inblandade i.