5
Infrastrukturlösningar Dimensioneringsverktyg
RD-pålvägg

Dimensioneringsverktyg

Mjukvara för snabb och enkel dimensionering

Programmen RRPileCalc och PileWallCalc är kostnadsfria men kräver registrering för att ge full funktionalitet.

Användning av programmet och tolkning av resultaten förutsätter att användaren ha tillräcklig sakkunskap. SSAB och programmets författare ansvarar inte för eventuella fel i programmet eller direkta eller indirekta skador som orsakats av felaktig tillämpning av resultaten i programmet.

RrPileCalc

RrPileCalc är ett dimensioneringsprogram för SSABs stålpålar. Såväl Eurokoder som nationella koder och instruktioner används vid dimensioneringen av spetsburna pålar.

 

Omfattande dimensioneringsmöjligheter

Dimensioneringsverktyget RRPileCalc täcker de nationella bilagorna för Finland, Sverige och Norge. Även andra nationella dimensioneringsregler har byggts in i programmet. Exempelvis beräkning av bucklingsmotståndet i pålskaftet, som inte täcks av Eurokoder, görs genom dessa nationella bestämmelser.

Alla SSABs påldimensioner RR75–RR/RD1200 är inlagda i programmet, liksom alla stålsorter som är tillgängliga för pålarna. Pålarna kan utformas som en stålkonstruktion (tom stålrörspåle), ett betongfyllt stålrör (utan kompositeffekt), en kompositkonstruktion med eller utan förstärkningsbalkar och en kompositkonstruktion med ett stålrör inuti.

SSABs dimensioneringsverktyg RRPileCalc möjliggör dimensionering av pålen baserat på den dimensionerande bärförmåga som krävs. Programmet söker fram den lättaste påldimension som uppfyller det dimensioneringsvärde som krävs av pålen. Sökfunktionen kan användas för mikropålar och grova pålar. I sökfunktionen kan pålen dimensioneras som en stålkonstruktion (tom påle) eller fylld med betong (utan armering och inre rör).

 

Advanced FEM för exaktare analys

RRPileCalc innehåller också en Advanced FEM-funktion för mer exakt analys av pålens beteende. I Advanced FEM kan marken runt pålen modelleras i flera lager. Även fjädermodellerna för marklagren kan vara av en mer avancerad icke-linjär typ (beroende på nationella bestämmelser). Advanced FEM möjliggör också olika typer av laster för pålen. Förutom den vanliga vertikallasten kan även horisontallast och momentlast modelleras. Sidoförskjutningar av pålen, moment och skjuvkrafter för pålen samt lateralt jordtryck kan skrivas ut som diagram efter Advanced FEM-analysen.

 

PileWallCalc

Tvärsnittsegenskaper och böjmotstånd i pålväggarna är lätta att beräkna med SSABs nya dimensioneringsverktyg PileWallCalc. Programmet beräknar böjmotstånd och normalkrafter för RD-pålväggar, kombiväggar och sicksackmonterade kombiväggar.

Beräkningar görs enligt Eurocodes dimensioneringskoder. Dimensioneringsverktyget täcker påldimensionerna RD220–RR/RD1200, alla stålsorter som används för SSABs pålar och ett brett sortiment av spontprofiler. Motståndet i pålväggen kan beräknas antingen i elastiskt eller plastiskt tillstånd. Rörpålarna kan utformas som en stålkonstruktion (tom stålrörspåle), ett betongfyllt stålrör (utan kompositeffekt), en kompositkonstruktion med eller utan förstärkningsbalkar och en kompositkonstruktion med ett stålrör inuti. 

  

Avancerat korrosionsskydd

Korrosionshastigheten varierar ofta i olika djup i pålväggen. För att optimera väggens utformning går det att dimensionera två tvärsnitt samtidigt. Pålrörets diameter är densamma i både den övre och den nedre delen av väggen, men pålrörets godstjocklek och stålsort kan ändras.

Korrosionshastigheten i pålrören beaktas i beräkningarna. Korrosionshastigheten kan ställas in separat för den övre och den nedre delen av pålväggen, och olika korrosionshastigheter kan ställas för väggens båda sidor och för insidan av pålröret. Totalt kan sex olika korrosionshastigheter ställas in.

Om korrosionshastigheten har olika värden på olika sidor av muren blir tvärsnittet asymmetriskt. För att underlätta dimensioneringen av pålväggen beräknar programmet styvheten, böjmotståndet och tyngdpunkten för den del av tvärsnittet som består av konstruktionsstål.

 

Resultat

Programmet skapar en rapport som innehåller ursprungsdata, verksamma tvärsnittsegenskaper och ett kombinerat kapacitetsdiagram för normalkraft och böjmotstånd. Om tvärsnittet har olika egenskaper i den övre och den nedre delen av väggen visas båda kapacitetsdiagrammen.

Tekla Structures

Färdiga komponenter för SSABs mikropålar, grova pålar och RD-pålväggar 

REVIT Components

Färdiga komponenter för SSABs mikropålar och grova pålar

Installationsanvisningar ingår i den nedladdningsbara .zip-filen

Typritningar

Typritningar av SSAB pål produkter