5
Kallformad kabelskyddsprofil

Kabelskydd öppen profil

Ger skydd för kablar

Kallformad stålprofil för kabelskydd

Den tillverkas genom rullformning med hjälp av SSABs högklassiga stål. Den används som skydd för elkablar..

Dimensionsintervall (mm)

Tillgängliga standarder

Cable Cover

Cable Cover

ANVÄNDS TILL
DIMENSIONER
STANDARDER
DATABLAD
ANVÄNDS TILL

DIMENSIONER

STANDARDER

DATABLAD

English