5
SSAB kallformad likvinklig profil
<image mediaid="{41881BA5-6E5C-4AEC-B2B7-13A9281360AC}"></image>

Kallformad likvinklig profil

Kallformad likvinklig profil är en mycket noggrann rullformad standardprofil.

Den tillverkas genom rullformning med hjälp av SSABs högklassiga stål. Den används främst inom byggnads-, transport- och tillverkningsindustrin, där det krävs noggranna dimensioner och stål av hög kvalitet. Standardstålsort är S235J2C+N, andra stålsorter på begäran.

Dimensionsintervall (mm)

Tillgängliga standarder

Equal Angles

Equal Angles

ANVÄNDS TILL
DIMENSIONER
STANDARDER
DATABLAD
ANVÄNDS TILL

DIMENSIONER

STANDARDER

DATABLAD

English