5
Kallformad U-stålproful
<image mediaid="{499095DD-6005-4A50-A886-E56C0FA120DF}" alt="Cold formed U section steel" height="" width="" hspace="" vspace=""></image>

Kallformad U-profil

Kallformad U-profil är en mycket noggrann rullformad standardprofil.

Den tillverkas genom rullformning med hjälp av SSABs högklassiga stål. Den används främst inom byggnads-, transport- och tillverkningsindustrin, där det krävs noggranna dimensioner och stål av hög kvalitet. Standardstålsort är S235J2C+N, andra stålsorter på begäran.

Dimensionsintervall (mm)

Tillgängliga standarder

U-Sections

U-Sections

ANVÄNDS TILL
DIMENSIONER
STANDARDER
DATABLAD
ANVÄNDS TILL

DIMENSIONER

STANDARDER

DATABLAD

English