5
Strenx Section 700 - kallformad profil av avancerat höghållfast stål

Strenx® Section 700

Kallformad profil av avancerat höghållfast stål

Strenx® Section 700 är en kallformad stålprofil tillverkad av varmvalsat, höghållfast stål med en lägsta sträckgräns på 700 MPa.

Den höga hållfastheten och den naturligt styva formen gör det möjligt att bygga starkare och lättare konstruktioner. Typiska applikationer är till exempel krävande lastbärande konstruktioner inom lyft, hantering och transporter.

Stålet i Strenx® Section 700 uppfyller eller överträffar kraven i EN 10149-2. Toleranserna uppfyller eller överträffar i tillämpliga delar kraven i EN 10162.

Strenx® Section 700 finns som U-profil. Andra former och varianter finns på begäran.

Max. längd på profilen är 21 meter, längdkapade profiler kan fås på begäran.

Dimensionsintervall

Strenx Section 700 finns som U-profil. Andra former och varianter finns på begäran.

Bas 50 - 400 mm 
Sida 30 - 200 mm 
Väggtjocklek 2.5 - 10.0 mm
Max. längd 21 000 mm

Tillgängliga standarder

EN 10149-2

EN 10162

EN 1090-2

Strenx® Section 700

Strenx® Section 700

ANVÄNDS TILL
DIMENSIONER
STANDARDER
DATABLAD
ANVÄNDS TILL

DIMENSIONER

T: 2.5 - 8 mm

L Upp till 21000 mm

STANDARDER

EN 10149-2

EN 10162

EN 1090-2

DATABLAD