5
Strenx Section 900

Strenx® Section 900

Kallformad profil av avancerat höghållfast stål

Strenx® Section 900 är en kallformad stålprofil tillverkad av varmvalsat, höghållfast stål med en lägsta sträckgräns på 900 MPa.

Den höga hållfastheten och den naturligt styva formen gör det möjligt att bygga starkare och lättare konstruktioner. Typiska applikationer är till exempel krävande lastbärande konstruktioner inom lyft, hantering och transporter.

Stålet i Strenx® Section 900 uppfyller eller överträffar kraven i EN 10149-2. Toleranserna uppfyller eller överträffar, då det är applicerbart, kraven i EN 10162.

Strenx® Section 900 finns som U-profil. Andra former och varianter finns på begäran.

Max. längd på profilen är 21 meter, längdkapade profiler kan fås på begäran.

Dimensionsintervall

Strenx Section 900 finns som U-profil. Andra former och varianter finns på begäran.

Bas 200 - 400 mm 
Sida 50 - 150 mm 
Väggtjocklek 3.0 - 6.0 mm
Max. längd 21 000 mm

Tillgängliga standarder

EN 10149-2

EN 10162

Strenx® Section 900

Strenx® Section 900

ANVÄNDS TILL
DIMENSIONER
STANDARDER
DATABLAD
ANVÄNDS TILL

DIMENSIONER

T: 3 - 6 mm

L Upp till 21000 mm

STANDARDER

EN 10149-2

EN 10162

DATABLAD