5
Overlay products

Hårdpåsvetsade produkter

SSAB hårdpåsvetsad plåt är din lösning för att bekämpa för tidiga fel i kritiska slitageområden under extremt nötande förhållanden med måttligt till lågt stötslitage.

SSAB har ett brett sortiment av hårdpåsvetsad plåt av kromkarbid och komplexa karbider. Typiska standardformat är 5’ X 10’ och 6’ X 10’. Tjockleken av hårpåsvets varierar mellan 1/8” och ½” beroende på basmetallens tjocklek. Plåtarna kan också levereras måttskurna, formade och valsade enligt kundens specifikationer. 

SSABs hårdpåsvetsade produkter är ett naturligt val för krävande tillämpningar inom branscher såsom gruvor, cementindustri, betongindustri, kolkraftverk, stålindustri, massa och pappersindustri, muddring och många andra områden.

Hårdpåsvetsade produkter ger längre livslängd och ökad produktionseffektivitet. Underhållskostnaderna minskar tack vare den längre livslängden och det blir färre driftavbrott på grund av byte av utrustning. Även de årliga materialkostnaderna minskar tack vare den höga prestandan i SSABs hårdpåsvetsade produkter.

Typiska användningsområden är bland annat dragskopor, linerplåtar till lastbilsflak, fläktblad, lastarskopor, schaktarblad, matare, väghyvlar, omlastningsstup, matarskruvar, cementkvarnar, barktrummor.