5
Ramor 300 - skyddsplåt av låglegerat stål

Ramor® 300

Låglegerad skyddsplåt.

Ramor® 300 är en låglegerat skyddsplåt och finns i form av tunnplåt i tjocklek 3‑6 mm med en hårdhet på 260‑320 HBW.

Ramor® 300 är inte avsett för vidare värmebehandling.

Dimensionsintervall (mm)

Tillgängliga standarder

ANVÄNDS TILL
DIMENSIONER
STANDARDER
DATABLAD