5
Ramor 300

Ramor® 300

Låglegerad skyddsplåt.

Ramor® 300 är en låglegerat skyddsplåt och finns i form av tunnplåt i tjocklek 3‑6 mm med en hårdhet på 260‑320 HBW.

Ramor® 300 är inte avsett för vidare värmebehandling.

Dimensionsintervall

Ramor 300 finns som längdkapade tunnplåtar i tjocklekar mellan 3,0 och 6,0 mm.

 

 

Tillgängliga standarder

EN 10051

Ramor 300

Ramor 300

ANVÄNDS TILL
DIMENSIONER
STANDARDER
DATABLAD
ANVÄNDS TILL

Skyddsplåt

DIMENSIONER

T: 3 - 6 mm

STANDARDER

EN 10051

DATABLAD