5 5
Ramor 600

Ramor® 600

Ballistiskt skyddsstål med extra hög hårdhet

Ramor® 600 är ett ballistiskt skyddsstål med extra hög nominell hårdhet på 600 HWB, tillgängligt i tjocklekar på 3–6 mm (0,118‑0,236″).

Ramor® 600 finns som längdkapade plåtar i tjocklekar mellan 3 och 6 mm (0,118–0,236″). Ramor® 600 levereras i härdat tillstånd och är inte avsett för vidare värmebehandling.

Dimensionsintervall

Ramor 600 finns som längdkapad plåt i tjocklek mellan 3,0 och 6,0 mm. Andra plåtdimensioner efter överenskommelse med SSAB.

 

Tillgängliga standarder

EN 10029

EN 10051

Ramor 600

Ramor 600

ANVÄNDS TILL
DIMENSIONER
STANDARDER
DATABLAD
ANVÄNDS TILL

Skyddsplåt

DIMENSIONER

T: 30 - 60 mm

STANDARDER

EN 10029

EN 10051

DATABLAD