5
Automotive insights Avancerade höghållfasta stål och elbilarAVANCERAT HÖGHÅLLFAST STÅL OCH E-BILAR

Varför ökar efterfrågan på dessa kallformningsstål?

Att minimera komponenternas vikt och kostnader är huvudfokus när elbilar blir allt mer populära. Därför kommer efterfrågan på kallformningsbara, avancerade höghållfasta stål (AHSS) bli viktigare än någonsin för att driva innovationer som leder mot en mer hållbar framtid.

zero-emission-electric-car

Minskat rullmotstånd

2010 var det genomsnittliga koldioxidutsläppet per km 140 g per fordon i EU. Nya EU-mål för 2025 syftar till att minska de genomsnittliga fordonsutsläppen med hälften, till 70 g koldioxid per km. För att nå dit måste bränsleförbrukningen sänkas drastiskt. Eldrivna fordon kommer att vara en av de viktigaste drivkrafterna får att nå det målet. En stor utmaning är dock att förbättra körsträckan för elbilarnas batterier.

Ett sätt att göra det på är att minska rullmotståndet. Eftersom vikten påverkar bilens rullmotstånd kommer starka, lätta stållösningar att vara mycket viktiga. Allt eftersom starkare, kallformningsbara AHSS-stål blir tillgängliga för OEM-tillverkare kommer det att bli möjligt att minska vikten hos komplexa komponenter utan den dyra och energikrävande processen för varmformning.
 

Lätta batteriskydd

Komponenter som sidokrockbalkar, stötfångare, stolpar och säten är några av de traditionella områden som AHSS används för, men för elbilar kommer nya komponenter in i bilden. Ett bra exempel på detta är batteriskydd. Elbilsbatterier är dyra och de måste skyddas mot föremål på vägen och från läckage av farligt material om det sker en kollision.

Batteriskydd av AHSS-stål kan hjälpa till att garantera högsta möjliga skydd med lägsta möjliga vikt.

Kallformningsbara AHSS-stål och eldrivna fordon kan tillsammans utgöra en bra kombination för att minska de globala koldioxidutsläppen och förbättra bilarnas prestanda, vilket ger biltillverkarna en bra konkurrensfördel.


SE HUR DOCOL ANVÄNDS

Nyhetsbrevet Automotive Insights

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev Automotive Insights så får du varje månad relevanta fördjupningar inom ämnen som påverkar din verksamhet.

 

Prenumerera