5
Automotive insights Ekvivalenta data är nyckeln – hur du genomför en korrekt livscykelanalysATT GENOMFÖRA EN KORREKT LIVSCYKELANALYS

Ekvivalenta data är nyckeln 

En fullständig bild av hur mycket koldioxid en bil producerar kräver att man ser längre än till avgasröret. Därför blir det allt vanligare med livscykelanalyser (LCA, Life Cycle Assessment) inom fordonsindustrin. Det finns dock några mycket viktiga saker att tänka på när man använder LCA, särskilt när det gäller val av material.

 Livscykelanalys (LCA) är en teknik som används för att bedöma den miljöpåverkan som är förknippad med alla faser i en produkts liv, från utvinning av råmaterial till bearbetning, tillverkning, distribution, användning, underhåll och reparationer samt bortskaffande eller återvinning.Om man kan definiera den mest miljöskadliga fasen kan man genom att göra förändringar i just den fasen effektivt minska påverkan på miljön. Den mest energiintensiva fasen i en bils livscykel är användningsfasen på grund av bränsleförbrukningen. En av de effektivaste sätten att öka bränsleeffektiviteten är att minska vikten på fordonet.

Ekvivalenta data är nyckeln – hur du genomför en korrekt livscykelanalys


Men när man jämför olika livscykelanalyser med varandra för att identifiera det mest hållbara tillvägagångssättet, är det viktigt att ha tillgång till ekvivalenta uppgifter för både produkter och processer. Med andra ord: försök inte jämföra äpplen med päron. Om det finns gott om tillgängliga data om en produkt kan man inte göra en rättvis jämförelse med en annan produkt som har mindre detaljerade data. Resultatet skulle bli att man drog felaktiga slutsatser som skulle motverka syftet med att göra en livscykelanalys över huvud taget. 

Om du som fordonsingenjör är intresserad av att se den fullständiga livscykeln för ett fordon, kan du använda ett utmärkt verktyg som heter Automotive Energy & GHG-modellen ("UCSB-modellen"). Modellen har utvecklats av University of California i Santa Barbara och hjälper användaren att analysera miljöpåverkan av en ny fordonsdesign med hjälp av en livscykelanalys (LCA). Hämta den här.

För mer info om LCA i allmänhet, besök denna länk.

Hur klarar sig stål i analysen?

Som ett exempel på ett sätt att minska koldioxidutsläpp, ser vi på stål. Bilden nedan visar att stål har en fördel jämfört med vissa andra lätta material, nämligen att det släpper ut mindre koldioxid när det produceras. Men det finns också en skillnad mellan olika stål. SSAB har en av de renaste ståltillverkningsprocesserna i världen och genom att använda avancerat eller ultrahöghållfast stål kan du minska utsläppen ytterligare, eftersom du kommer använda mindre stål.

Bilden nedan visar att stål har en fördel jämfört med vissa andra lätta material, nämligen att det släpper ut mindre koldioxid när det produceras. Men det finns även en skillnad mellan olika stål. SSAB har en av de renaste ståltillverkningsprocesserna i världen och genom att använda avancerat eller ultrahöghållfast stål kan du minska utsläppen ytterligare, eftersom du kommer använda mindre stål.


Nyhetsbrevet Automotive Insights

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev Automotive Insights så får du varje månad relevanta fördjupningar inom ämnen som påverkar din verksamhet.

 

Prenumerera