5
Automotive insights Framtidens bilar med 50 procent kallformade avancerade höghållfasta stålFRAMTIDENS BILAR MED 50 PROCENT KALLFORMAT AVANCERAT HÖGHÅLLFAST STÅL

Bilarnas framtid

Är det möjligt att i framtiden 40–50 procent av en bils vikt kunde tillverkas av kallformat avancerat höghållfast stål som Docol® från SSAB?

I många år blomstrade varmformningsstål i fordonsindustrin. Det berodde framför allt på att det inte fanns några kallformningsstål med de rätta egenskaperna. Med nya kallformbara stål som lever upp till de höga kraven på hållfasthet och geometri i moderna fordonstillämpningar finns det en växande trend att använda dessa stål – men i vilken utsträckning? Kan framtidens bilar tillverkas med en hög andel höghållfasta kallformningsstål och hur skulle de klara sig jämfört med bilar av andra material – i fråga om utsläpp och återvinningsbarhet?

Kenneth Olsson, Business Development Specialist på SSAB, ger oss en inblick:
-Verkligt höghållfast stål bör användas där det är meningsfullt i en bil. Om en bil till största delen skulle tillverkas av kallformningsbart Docol®, med innovativa komponenter som motsvarar egenskaperna hos stålet, kan vi förvänta oss en bil med höga krockbetyg och låg vikt. Bränsleförbrukningen och utsläppen skulle minska och eftersom stål är 100 procent återvinningsbart, skulle mer av bilen kunna återvinnas när den når slutet av sin livscykel.

Återvinningsbarhet är en viktig egenskap nu när man i vissa delar av världen börjar kräva att 95 % av de material som används i en bil ska kunna återvinnas.

När det gäller hållbarhet visar en jämförelse av lättviktsmaterial som stål, aluminium, kolfiberarmerad plast och magnesium, att stål släpper ut oerhört mycket mindre växthusgaser i produktionsfasen. 

Om man ser på produktionen av avancerade höghållfasta stål från de renaste anläggningarna, såsom produktionen av Docol® AHSS från SSAB, får man ännu bättre siffror. 

Den unika hållfastheten och de tekniska egenskaperna hos kallformningsbart avancerat höghållfast stål gör också att originaltillverkare kan minska den mängd material som behövs för tillverkning av en viss komponent genom att utnyttja tunnare dimensioner eller mer vikteffektiva tvärsnitt. 

För att sammanfatta: genom smart design och konstruktion skulle det vara teoretiskt möjligt att skapa en bil som är tillverkad av upp till 50 procent kallformat avancerat höghållfast stål – och det skulle ha många fördelar för miljön.


Se Docol® i tillämpningar

Nyhetsbrevet Automotive Insights

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev Automotive Insights så får du varje månad relevanta fördjupningar inom ämnen som påverkar din verksamhet.

 

Prenumerera