5
Automotive insights Tredje generationen är härTREDJE GENERATIONENS AVANCERADE HÖGHÅLLFASTA STÅL ÄR HÄR

Tredje generationen är här

En närmare titt på tredje generationens avancerade höghållfasta stål och framtiden för fordonsindustrin, från ett materialperspektiv.

Det finns ett nytt begrepp som börjar bli populärt i fordonsindustrin idag: Tredje generationens avancerade höghållfasta stål (AHSS). Det börjar allt mer kallas framtidsmaterialet för bilindustrin, men många är osäkra på vad det egentligen är och hur det kommer att påverka branschen.  För att svara på det måste vi ta ett steg tillbaka i tiden. 

Hög hållfasthet

Allt började på 1980-talet med de så kallade första generationens AHSS-stål. Den drivande kraften bakom utvecklingen av stålen var säkerhet, och de nya stålen erbjöd fordonstillverkare och OEM-företag överlägsen styrka jämfört med konventionella stål. Idag är tvåfasstål, martensitiskt stål och komplexfasstål ryggraden i bilens stomme och stålsorterna utvecklas och optimeras fortfarande genom ständiga förbättringar. 

God duktilitet, men låg användbarhet

Näst i tur var andra generationens AHSS. De stålen lanserades för ett tiotal år sedan och uppvisade en överlägsen kombination av hållfasthet och seghet. Men höga kostnader och mindre goda verkstadsegenskaper gjorde att de aldrig fick något större kommersiellt värde. 

Duktilitet och användbarhet är A och O

Nu har tredje generationens AHSS stål kommit. Dessa stål, som fortfarande befinner sig i utvecklingsstadiet, innehåller en betydande del restaustenit som omvandlas till martensit under formningen. Exempel på tredje generationens AHSS är QP- (Quenching and Partitioning) och Medium Manganese stål.

På vilket sätt är de nya stålen annorlunda? Kort sagt: duktiliteten och den förbättrade användbarheten jämfört med andra generationens AHSS. Tredje generationens AHSS uppvisar en utmärkt kombination av hållfasthet och duktilitet. Duktiliteten innebär att dessa stål kan kallformas till mer komplexa geometrier jämfört med första generationens AHSS och de har mer duktilitet kvar i materialet för krockprestanda efter formning. Dessutom skulle tredje generationens AHSS kunna ändra spelreglerna för konstruktionsdelar i stommen tack vare överlägset styrka/vikt-förhållande och lägre kostnad, om de kunde ersätta dyrare lösningar som aluminiumprofiler eller varmpressat borstål. Den ökade duktiliteten erhålls genom att öka legeringsinnehållet i stålen jämfört med första generationens AHSS. Det ger vissa utmaningar när det gäller exempelvis svetsbarhet, väteförsprödning och sprödhet av flytande metall, vilket stålproducenterna nu arbetar på att lösa tillsammans med biltillverkarna.

Utvecklingsläget

Tredje generationen AHSS befinner sig fortfarande i ett tidigt utvecklingsstadium. Medan vissa företag redan har lanserat produkter klassade som dessa nya AHSS, arbetar andra företag i likhet med SSAB med att utveckla dem vidare.  Det är viktigt att notera att man i nuläget inte vet vilka koncept och stålsorter som kommer att bli ryggraden i tredje generationen AHSS.  Men allt eftersom samarbetet mellan stålverk och fordonstillverkare börjar ge resultat, kommer gemensamma stålsorter att uppstå. För att säkra sin stolta historia och kompetens inom höghållfasta stål har SSAB valt att ha ett marknadsorienterat synsätt på utvecklingen. Det säkerställer att när tredje generationens produkter lanseras under 2018, kommer de att fungera på ett robust sätt som verkligen ger mervärde till kunden. 

Tillkomsten av tredje generationens AHSS bevisar ytterligare en sak. Efter tusentals år av järnproduktion och hundratals år med stål, är det fortfarande möjligt att utveckla nya och innovativa stålsorter.  Stål är långtifrån ett föråldrat material. Tvärtom, det är ett material som ständigt förbättras. Det betyder att en dag kommer fjärde generationens AHSS att uppstå. 


Nyhetsbrevet Automotive Insights

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev Automotive Insights så får du varje månad relevanta fördjupningar inom ämnen som påverkar din verksamhet.

 

Prenumerera