5
Automotive insights Framtiden för rullformning är 3D – en banbrytande teknik där hållfasthet inte är en begränsningFRAMTIDEN FÖR RULLFORMNING ÄR 3D

En banbrytande teknik där hållfasthet är inte en begränsning

2001 utvecklade ett litet svenskt företag världens första 3D-rullformningsteknik och bidrog till att driva innovationen inom bilindustrin till nya höjder.

Ortic har utvecklat maskiner och teknik för rullformning av stålplåt i över 30 år. För ungefär 15 år sedan, efter att huvudsakligen arbetat med 2D-rullformning, såg företaget de möjligheter som erbjöds genom allt starkare stålsorter. De utvecklade en ny teknik, som nu kallas 3D-rullformning och som lämpar sig särskilt väl för fordonsindustrin.

2D jämfört med 3D

Med traditionell rullformning (2D) passerar plåten genom ett antal rullar som successivt formar plan plåt den slutliga form som krävs. Profilen får samma form över hela sin längd. Den nya tekniken för avancerad dynamisk rullformning (3D) innebär att den inkommande plåten passerar ett antal individuellt rörliga datorstyrda rullar som gör att formen på den färdiga profilen kan variera över profilens längd. Eftersom man kan kröka profilen längsvis medan rullformningen pågår, är möjligheten att tillverka nya och förbättrade fordonskomponenter mycket större än tidigare.

En viktig metod för bilindustrin

En av anledningarna till att metoden är så värdefull för biltillverkarna är att maskiner som Ortics är konstruerade för att användas med kallformningsstål med mycket höga hållfasthetsnivåer. Faktum är att ju högre hållfasthet stålet har, desto mer lämpat är det för rullformning. För närvarande har Ortic framgångsrikt 3D-rullformat Docol® 1500 M i 1,5 mm tjocklek, från SSAB.

-För oss är inte hållfasthet någon begränsning, och vi ser fram emot material med ännu högre hållfasthet för vår 3D-rullformning, säger Johan Eriksson, Ortics VD. En av fördelarna med att använda sådana höghållfasta stål för 3D-rullformning är att materialets egenskaper är mer jämna, vilket ger samma resultat varje gång, i ett enda steg. 3D-rullformning är ett alternativ till de vanligaste typerna av varm- eller kallformning eftersom det är mer flexibelt och kostnadseffektivt.

En annan fördel är att processen är miljövänlig, eftersom materialet formas i kallt tillstånd utan behov av nya verktyg för varje profil. Allt eftersom fordonsindustrin går över till starkare material för att minska vikten på komponenterna kommer 3D-rullformning att spela en allt viktigare roll.


SE HUR DOCOL® ANVÄNDS

Nyhetsbrevet Automotive Insights

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev Automotive Insights så får du varje månad relevanta fördjupningar inom ämnen som påverkar din verksamhet.

 

Prenumerera