5
Automotive insights Återgången till kallformningsstålÅTERGÅNGEN TILL KALLFORMNINGSSTÅL

Varför upplever kallformning ett uppsving inom fordonsindustrin?

Idag använder vissa biltillverkare en stor mängd varmformningsstål i sina fordon, medan andra bilföretag nästan uteslutande förlitar sig på kallformning som produktionsmetod. En av anledningarna till att kallformningen ökar är att fler och fler företag inser att varmformning är en kostsam process och mindre fördelaktig ur ett hållbarhetsperspektiv.

I många år blomstrade varmformningsstål i fordonsindustrin eftersom det helt enkelt inte fanns något utbud av kallformningsstål med de rätta egenskaperna. Tiderna förändras och fler kallformningsstål har utvecklats som kan leva upp till de höga krav på hållfasthet och geometri som moderna fordonstillämpningar ställer. Allt eftersom dessa stål blir tillgängliga kommer kallformningstrenden sannolikt att fortsätta. De företag som lär sig hur man bäst utformar en tillämpning för kallformning får en konkurrenskraftig kostnadsfördel.

Idag använder vissa biltillverkare en stor mängd varmformningsstål i sina fordon, medan andra bilföretag nästan uteslutande förlitar sig på kallformning som produktionsmetod.

Många övertygande fördelar

Vilka är då fördelarna med kallformningsstål? Till att börja med är kallformningsstål lättare att svetsa och foga ihop tack vare sin legeringssammansättning.. Eftersom de är lättare att svetsa kan man även undvika några av utmaningarna som olika typer av försprödning innebär.

Kallformningsstål är dessutom ett mer miljövänligt alternativ, eftersom det inte kräver energiintensiva uppvärmningsprocesser. I motsats till varmformning är kallformning en metod som kan slås på och av utan att det ställer till problem. Medan varmformningsprocessen fungerar bäst när den körs kontinuerligt dygnet runt, kan kallformningsmetoden utnyttjas när den behövs.

Slutligen är den största fördelen med kallformning jämfört med varmformning skillnaden i kostnader, inklusive verktygskostnader, produktivitet, energiförbrukning och behovet av dyrare lasertrimning när varmformning används.

Se hur Docol® används

 

Nyhetsbrevet Automotive Insights

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev Automotive Insights så får du varje månad relevanta fördjupningar inom ämnen som påverkar din verksamhet.

 

Prenumerera