5
Automotive insights Det fossilfria stålet är snart här
Docol, stål för bilar

DET FOSSILFRIA STÅLET ÄR SNART HÄR

En titt på SSABs HYBRIT-projekt och varför hållbara lösningar för fordonets hela livscykel håller på att bli en nödvändighet.

Förr i världen var kvalitet den så kallade ”hygienfaktorn” i fordonsindustrin – basfaktorn som skapade kundtillfredsställelse. Men många hävdar nu att det är något annat som har tagit över – hållbarhet.

När man ser tillbaka på branschens utveckling de senaste 20 åren är det svårt att inte hålla med. Originaltillverkare ställer upp allt högre standarder och mål med avseende på hållbarhet. Det talas om användning av höghållfasta material, inklusive Docol® AHSS-stål, för att minska komponenternas vikt och öka bränsleeffektiviteten. Dessutom är hybrid- och elbilar väl etablerade på marknaden och vissa originaltillverkare har skissat upp ambitiösa mål för att eliminera koldioxidutsläppen helt inom de närmaste tre årtiondena.

Även om effekterna av dessa åtgärder kan vara djupgående, är det viktigt att komma ihåg en sak. Hållbarhet kommer snart mätas under fordonets hela livscykel och lämpliga lösningar kommer att bli en nödvändighet.

Vad är det som avgör hur hållbar en bil är?

I dag bedöms en bils hållbarhet egentligen bara baserat på utsläppen från avgasröret, men som livscykelanalysen (LCA) visar oss är verkligheten mer komplicerad än så.

Det är visserligen sant att största delen av utsläppen sker under fordonets användningsfas, men produktions- och återvinningsfaserna har också en avgörande effekt på utsläppsnivåerna av växthusgaser.

Vad behöver då förändras även under de faserna?
Svaret är att vi måste se mer kritiskt på leveranskedjan när vi utvärderar material och välja sådana som visar det lägsta miljöavtrycket, från leverantörer som tar på sig ansvar för sin påverkan på miljön.

HYBRIT

HYBRIT – för fossilfritt stål

På SSAB vill vi ta ansvar för vårt bidrag till det globala miljöavtrycket. Därför har vi initierat ett unikt projekt för fossilfri ståltillverkning som kallas HYBRIT. Det är ett joint venture-projekt mellan SSAB, LKAB och Vattenfall som har som mål att hitta en lösning för fossilfri stålproduktion. Martin Lindqvist, VD och koncernchef för SSAB, förklarar:

-SSAB vill vara en del av lösningen på klimatförändringarna. Övergången till fossilfri stålproduktion har redan börjat, och vi lägger nu upp detaljerna för vår fortsatta resa. Vi tror att det här är rätt väg att gå och att det kommer att skapa många spännande affärsmöjligheter för oss som företag.

Idag använder vi kol och koks för att reducera järnmalm till järn. Det är en process som genererar stora volymer koldioxid. Tanken med HYBRIT är att använda vätgas som framställs av el från svenska förnybara energikällor. I stället för koldioxid sker utsläppen i form av vanligt vatten. Finland och Sverige har en unik möjlighet att driva ett initiativ för fossilfritt stål, med god tillgång till klimatsmart och fossilfri elektricitet, järnmalm av Europas högsta kvalitet och en specialiserad, innovativ stålindustri.

Initiativet fick grönt ljus förra vintern att fortsätta från en förstudie till en pilotanläggning. Nu börjar bygget och pilotanläggningen beräknas vara klar under 2020.

-Genom att inleda bygget av pilotanläggningen, där vi kommer att utveckla och anpassa tekniken för fossilfri produktion av stål, tar vi ett viktigt steg framåt mot SSABs mål att bli fossilfritt senast 2045. Vi är stolta över att vara en del av en viktig och utmanande teknisk förändring som kan resultera i att vi kan lösa en del av klimatfrågan, säger Lindqvist.

Läs mer om HYBRIT-projektet.

Nyhetsbrevet Automotive Insights

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev Automotive Insights så får du varje månad relevanta fördjupningar inom ämnen som påverkar din verksamhet.

 

Prenumerera