5
Vår kunskap om avancerat höghållfast stål
Docol expertis

ENGAGERADE FORDONSEXPERTER

Genom nära samarbete och tidigt engagemang i din design ökar vi din effektivitet. Vi delar med oss av våra idéer och ser fram emot nya utmaningar varje dag.
Docol

Design- och utvecklingsstöd till fordonsindustrin

Våra design- och utvecklingsexperter träffar kunder på tekniska seminarier, kurser och utvecklingsprojekt. Tillsammans utvecklar vi produkter som kan förbättra krocksäkerheten, ge lägre vikt och bidra till livscykelanalysen.

Hur vi stöder dig:

 • Val av material
 • Simuleringar av modellering och formning
 • Utmattningsberäkningar 
Docol

Stöd för prototyper och verifiering

När din design når prototyp- och uppstartsfasen för produktion ser våra experter till att produktionen kommer igång smidigt. 

Hur vi stöder dig:

 • Svetsrekommendationer
 • Formningsrekommendationer
 • Råd om verktygsanvändning
 • Verkstadsverifiering
 • Provmaterial
Docol support

Industrialisering och produktionsstöd

Våra experter kan svara på alla dina frågor om formning och fogning, informera om ny produktionsteknik, utrustning med mera.

Hur vi stöder dig:

 • Stöd och problemlösning vid industrialisering
 • Rekommendationer för formning och fogning
 • Råd om ny produktionsteknik

Docol®'s framgångsindex

Docols framgångsindex

Så här når du framgång i dina projekt.

Docols framgångsindex

Bibehåll hög prestanda i dina tillämpningar tillsammans med kostnadseffektivitet, låg vikt och lägsta möjliga miljöpåverkan enligt livscykelanalysen (LCA).

Docols framgångsindex

Docol® möjliggör hög prestanda och smart materialutnyttjande som kan ge dig konkurrensfördelar.

 

Varför engagerar vi oss tidigt?

Genom att medverka i ett tidigt skede av produktutvecklingen och designen skapar vi ett produktivt och kostnadseffektivt projekt. När vi arbetar nära tillsammans och delar kunskaper och erfarenheter, går vi framåt.

Vi delar med oss av våra kunskaper

Svetsning av AHSS/UHSS-stål

Svetsningsguiden ger en detaljerad översikt av de vanligaste svetsmetoderna i fordonsindustrin: punktsvetsning, lasersvetsning och bågsvetsning. Den fokuserar speciellt på svetsning av ultrahöghållfast stål (UHSS) och innehåller detaljerade testresultat och svetsrekommendationer för både belagda och obelagda AHSS- och UHSS-stål. 

3,18 Mb
English

Downloads

Automotive insights